Projekt napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, Płock – eltelnetworks.pl

Projekt nowej linii elektroenergetycznej 400 kV, Płock

Projekt nowej linii elektroenergetycznej 400 kV łączącej elektrociepłownię na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN SA w Płocku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym

15 min

FAKTY

Inwestor: PKN ORLEN SA
Lokalizacja: miasto Płock i powiat płocki
Termin wykonania: projektowanie 2013-2016, budowa 2016-2017

DANE LINII

  • nowa jednotorowa linia napowietrzno-kablowa 400 kV
  • 7,5 km trasy (w tym dwa odcinki linii kablowej – 0,25 km i 0,50 km)
  • 24 słupy (8 rurowych i 16 kratowych, w tym 4 kablowe)

 

Projekt linii elektroenergetycznej 400 kV, Płock – eltelnetworks.pl
Projekt linii elektroenergetycznej 400 kV łączącej elektrociepłownię na terenie zakładu produkcyjnego z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym – eltelnetworks.pl

WYZWANIE

Eltel Networks Engineering SA w ramach współpracy z PKN ORLEN SA brał udział w projekcie budowy nowej linii elektroenergetycznej 400 kV łączącej projektowaną elektrociepłownię zlokalizowaną na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Zadanie obejmowało cały proces projektowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - w szczególności zmianę i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustanowienie służebności przesyłu, wykonanie projektów budowlanych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby przetargu wyłaniającego wykonawcę prac budowlanych.
Na etapie realizacji nasze biuro pełniło rolę doradcy technicznego odpowiedzialnego za weryfikację dokumentacji wykonawczej oraz opiniowanie proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań. Ze względu na uwarunkowania techniczne, formalne oraz harmonogramowe niemożliwe okazało się wykonanie linii w całości jako napowietrznej, dlatego na trasie występują odcinki kablowe. Wstawki kablowe zaprojektowane zostały ze względu na skrzyżowania z istniejącymi liniami napowietrznymi 400 kV i 110 kV, których skrzyżowanie w sposób napowietrzny było niemożliwe.

Odcinek od stacji 400 kV na terenie zakładu produkcyjnego do stacji 400/110 kV Płock jest linią o długości ok. 7,5 km, w ciągu której występują dwa odcinki kablowe o długościach około 250 m i 500 m. Umieszczenie odcinka kablowego w środku linii napowietrznej wymagało zaprojektowania nowego słupa krańcowo-kablowego 400 kV, na którym możliwe byłoby połączenie linii napowietrznej i kablowej. Zaprojektowana przez pracowników firmy Eltel Networks Engineering SA konstrukcja jest pierwszym w Polsce słupem tego rodzaju na napięciu 400 kV. Jako innowacyjne rozwiązanie został on zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP jako wzór użytkowy.

Słup krańcowo – kablowy na linii elektroenergetycznej, Płock– eltelnetworks.pl
Projekt linii elektroenergetycznej, napowietrzno - kablowej 400 kV, Płock – eltelnetworks.pl

EFEKT

Pomimo niewielkiej długości odcinka łączącego nową elektrociepłownię i stację 400/110 kV Płock w linii zastosowano kilka nietypowych rozwiązań dostosowujących ją do panujących warunków terenowych. Konieczność wykonania odcinków kablowych 400 kV doprowadziła do zaprojektowania nowej konstrukcji wsporczej, pozwalającej na połączenie linii napowietrznej i kablowej. Nowy słup krańcowo-kablowy 400 kV - jako pierwsza tego typu konstrukcja w Polsce - został zastosowany na czterech stanowiskach, umożliwiając wykonanie dwóch odcinków kablowych 400 kV. Zaprojektowana konstrukcja może być stosowana w projektach innych linii 400 kV w sytuacjach, w których, podobnie jak w Płocku, nie jest możliwe wykonanie linii 400 kV w całości jako napowietrznej.

Po zakończeniu budowy oraz bezproblemowym okresie eksploatacji wiemy, że innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zaprojektowane oraz zastrzeżone przez Eltel Networks Engineering SA spełniają swoje zadania i oczekiwania Inwestora.