Stacja elektroenergetyczna 400kV Stanisławów

Stacja elektroenergetyczna 400kV Stanisławów

Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Stanisławów

15 min

Budowa stacji 400 kV  Stanisławów była dla nas ogromnym przedsięwzięciem i pierwszym tak złożonym wyzwaniem dla Eltel Networks. Czas przeznaczony na prace budowlano-montażowe na stacji oraz na niezbędną przebudowę linii 400 kV i 220 kV był bardzo krótki - zaledwie 12 miesięcy, a należy pamiętać, że wcześniej konieczne było pozyskanie działek pod stację i drogę dojazdową, uchwalenie MPZP i uzyskanie kompletu pozwoleń na budowę. Warto podkreślić, że SE 400 kV Stanisławów to pierwsza stacja elektroenergetyczna, którą Eltel Networks zbudował od podstaw („greenfield”), tj. kompleksowo w układzie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno prawnych – zarówno do budowy, jak i późniejszego użytkowania infrastruktury elektroenergetycznej.

Jarosław Błażyński
Dyrektor Projektu
Eltel Networks Energetyka SA

Napowietrzna stacja energetycznej 400 kV Stanisławów – eltelnetworks.pl
Stacja 400 kV Stanisławów - napowietrzna rozdzielnia 400 kV wykonana w układzie 3/2W z 6 gałęziami – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Lokalizacja: gmina Stanisławów, powiat miński, województwo mazowieckie
Koszt inwestycji: 58,9 mln PLN
Termin wykonania: 2012 - 2017

DANE STACJI

 • rozdzielnia 400 kV wykonana w układzie 3/2W z 6 gałęziami
 • 3 wprowadzenia linii 400 kV z kierunków Miłosna, Narew i Siedlce Ujrzanów
 • nowa 400-stu metrowa droga dojazdowa
 • teren stacji ok. 9,2 ha

WYZWANIE

Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Stanisławów była ważnym elementem połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy. Stacja została zaprojektowana przez spółkę Eltel Networks Engineering SA, a wykonana przez Eltel Networks Energetyka SA na rzecz inwestora PSE. W ramach prac przeprowadzono:

 • realizację prac formalno – prawnych (m.in. MPZP, ULICP, wykup terenu pod budowę stacji) wraz z uzyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości, służebności przesyłu i pozwolenia na budowę
 • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej
 • opracowanie i realizację Programu Komunikacji Społecznej
 • budowę rozdzielni 400 kV napowietrznej w układzie 3/2 W, 6 gałęziowej (fundamenty, konstrukcje, aparatura WN wraz z oszynowaniem itp.) – 8 pól
 • budowę budynku technologicznego wraz z instalacjami
 • montaż obwodów wtórnych (EAZ, SSiN, SZR, synchronizacji, pomiarów energii, potrzeb własnych)
 • montaż półkompletów zabezpieczeń odcinkowych wraz z urządzeniami telezabezpieczeń
 • montaż systemów telekomunikacyjnych SDH, PDH, WAN BB
 • montaż systemów ochrony technicznej stacji (SOT, instalacja p.poż)
 • budowę odcinka linii 220 kV o dł. 0,6 km
 • budowę odcinków linii 400 kV o łącznej dł. 2,07 km wraz z ich wprowadzeniem do stacji Stanisławów
 • budowę dwóch linii kablowych SN (w tym jedna o długości ok. 4000 mb) do zasilania potrzeb własnych stacji
 • wykonanie drogi dojazdowej (wraz ze zjazdem z drogi krajowej), dróg wewnętrznych, parkingu i chodników, niwelacji terenu, oświetlenia terenu, kanałów kablowych, odwodnienia terenu oraz ogrodzenia stacji
 • wykonanie ochrony odgromowej stacji wraz z wykonaniem uziomu kratowego
 • wykonanie kompletu prac w obiektach powiązanych, w tym w systemach dyspozytorskich i zdalnego nadzoru
 • rozruch i badania odbiorcze

EFEKT

Stacja 400 kV Stanisławów składa się z napowietrznej rozdzielni 400 kV wykonanej w układzie 3/2W z 6 gałęziami. Do stacji wprowadzono trzy linie elektroenergetyczne 400 kV z kierunków Miłosna, Narew i Siedlce Ujrzanów. Wybudowana stacja została przystosowana do pracy bez stałej obsługi ruchowej, ze zdalnym sterowaniem i nadzorem ośrodków nadrzędnych. Stacja pełni ważną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski północno-wschodniej. Głównym założeniem projektu było zrealizowanie inwestycji zgodnie z wymogami technicznymi i jakościowymi, w określonym terminie i założonym budżecie. Celem pośrednim budowy stacji 400 kV było zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w sieci najwyższych napięć (NN). Rozbudowa sieci przesyłowej w północno – wschodniej części kraju miała na celu zwiększenie niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej.

SE Stanisławów została wybudowana w ramach „Budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa” i w przyszłości zostanie połączona ze stacją 400/220/110 kV Ostrołęka poprzez linię 400 kV, która jest aktualnie budowana przez Eltel Networks w ramach konsorcjum z Elfeko SA i SPIE Elbud Gdańsk SA.

Eltel Networks zrealizowała budowę stacji elektroenergetycznej Stanisławów zgodnie z najwyższymi standardami IPMA (International Project Management Association). Nasze doświadczenie w realizacji usług elektroenergetycznych, profesjonalne wykonawstwo, umiejętna współpraca z otoczeniem oraz wysokie kompetencje w zakresie zarządzania projektem zostały docenione przez nadanie tytułu Srebrnego Finalisty Polish Project Excellence Award 2018, w kategorii Projekty Infrastrukturalne.

IPMA (International Project Management Association) - tytuł Srebrnego Finalisty Polish Project Excellence Award 2018, w kategorii Projekty Infrastrukturalne – eltelnetworks.pl