Projekt linii elektroenergetycznej 400 kV Richborough – Canterbury, Wielka Brytania

Projekt linii elektroenergetycznej 400 kV Richborough – Canterbury, Wielka Brytania

Przygotowanie projektu linii elektroenergetycznej 400 kV Richborough – Canterbury, Wielka Brytania

20 min

FAKTY

Inwestor: National Grid
Lokalizacja: Południowa Anglia, hrabstwo Kent
Koszt inwestycji: 68 mln GBP
Termin wykonania: 2018

DANE LINII

  • nowa dwutorowa linia 400 kV (podwójna wiązka Sorbus i OPGW)
  • 20 km trasy
  • 60 słupów (19 mocnych, 39 przelotowych, 2 krańcowe)
  • 45 słupów L8 i 15 słupów L12

WYZWANIE

Eltel Networks Engineering w ramach współpracy z Murphy-Eltel JV brało udział w projekcie budowy nowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV w Wielkiej Brytanii, łączącej miejscowości Canterbury i Richborough. Linia ta została samodzielnie zaprojektowana przez zespół naszych projektantów z Krakowa. Inwestorem był National Grid - brytyjski operator systemu przesyłowego. Linia łączy Nemo Link® (podmorskie połączenie elektryczne między Herdersbrug w Belgii i Richborough w Anglii) z brytyjskim systemem elektroenergetycznym. Połączenie to odgrywa istotną rolę w zapewnieniu niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kraju.
Linia ta jest wyjątkowa, gdyż jest pierwszą, zupełnie nową linią 400 kV wybudowaną dla National Grid od wielu lat (dotychczasowe projekty dotyczyły jedynie przebudowy lub modernizacji istniejących linii). Jednocześnie, również dla naszych projektantów część pracy była zupełnie nowa, gdyż wcześniej nie realizowaliśmy na terenie Wielkiej Brytanii takich zadań jak np. opracowanie fundamentów słupów czy ich uziemień.
W tym przypadku, szczególnym wyzwaniem wchodzącym w zakres prac projektowych były tymczasowe przebudowy istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 132 kV, krzyżowanej dwukrotnie przez nową linię 400 kV. Dokumentacja linii 132 kV była znikoma, ponieważ linia ta została wybudowana jeszcze przed II wojną światową. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, wspomniane przebudowy miały zostać wykonane z wykorzystaniem konstrukcji wsporczych drewnianych, co jest rozwiązaniem całkowicie niespotykanym w sieciach wysokiego napięcia w Polsce. W Wielkiej Brytanii natomiast jest to koncepcja na tyle popularna, że opracowano do niej dedykowaną specyfikację techniczną. Ze względu na warunki geologiczne, żerdzie musiały zostać wyposażone w odciągi zaprojektowane przez projektanta indywidualnie dla każdego stanowiska słupowego.
Dopełnieniem złożoności procesu projektowania były skomplikowane procedury (np. zewnętrzne, dwustopniowe zatwierdzanie każdego elementu projektu), rozbudowane standardy techniczne oraz wysokie wymagania ze strony inwestora. Sam projekt wykonawczy wymagał od naszych projektantów opracowania wielu rysunków i dokumentów, które nie są wymagane przez klientów przy realizacjach w Polsce. Przykładem mogą być specjalne analizy wychyłów mostków prądowych na każdym słupie mocnym linii w oparciu o dane dla konkretnej lokalizacji (site specific).
Podczas pracy projektowej korzystaliśmy z wielu narzędzi. Jednym z nich był Arcgis Online – rozwiązanie sieciowe do zarządzania danymi projektowymi systemu informacji geograficznej (GIS). System ten umożliwiał przesyłanie dużej ilości danych z terenu w czasie rzeczywistym. Sam model linii był opracowany z wykorzystaniem oprogramowania firmy Power Line Systems – profesjonalnych narzędzi inżynierskich stosowanych na całym świecie. Każdy z modułów przewidziany jest do projektowania konkretnej części np. słupów, fundamentów, czy ogólnie linii. To w połączeniu ze sklasyfikowaną chmurą punktów pochodzącą ze skaningu laserowego umożliwiło dokładne zobrazowanie projektu w terenie. W efekcie, po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów wejściowych wiele potrzebnych raportów otrzymywaliśmy praktycznie natychmiast, poprzez automatyczne generowanie ich w programie. Oprócz tego, wykorzystanie do obliczeń metody elementów skończonych, np. do wykonania zaawansowanych analiz w przypadku słupów przelotowych oraz płytek mikropali w fundamentach, pomogło zmniejszyć wymagane wzmocnienia, a w efekcie zredukować koszty.
Istotny był również udział naszych pracowników na etapie realizacji. Podczas budowy linii na miejscu przebywał oddelegowany projektant, który odpowiadał za rozwiązywanie bieżących kwestii związanych z projektem. Takie rozwiązanie skracało znacząco czas odpowiedzi na zastany problem oraz uchroniło wykonawcę przed dodatkowymi kosztami związanymi z nieprawidłową interpretacją dokumentacji przez podwykonawców lub zastosowaniem nieprawidłowych elementów.

EFEKT

Projekt ten, realizowany przez nasz zespół Eltel Networks Engineering od 2016 do 2018 roku, był pod wieloma względami wyjątkowy i odmienny od tych wykonywanych przez nasze biuro na rynku polskim – musieliśmy sprostać specyficznym wymaganiom czy nowym procedurom. Jednak, dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych projektantów, wykonaliśmy go w najwyższej jakości oraz zgodnie z harmonogramem, zaspokajając w pełni oczekiwania inwestora. Dla nas projekt nowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Richborough – Canterbury w Wielkiej Brytanii stanowi powód do dumy oraz wzór dobrych praktyk do naśladowania.