Wykorzystanie drona do rozciągania linki wstępnej na linii 110 kV nad rzeką Nogat, Pelplin - Malbork – eltelnetworks.pl

Drony | Rozciąganie linki wstępnej nad rzeką Nogat, Pelplin - Malbork

Użycie drona do rozciągania linki wstępnej na linii 110 kV nad rzeką Nogat, Malbork-Pelplin

15 min

Tego dnia mieliśmy zaplanowaną pracę polegającą na rozciągnięciu cienkiej linki wstępnej przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego (drona) między słupami 88 a 89 nad rzeką Nogat, pomiędzy miastami Malbork a Pelplin. Zadanie standardowe – robiliśmy to w Eltel Networks już nie raz. Jednak - w trakcie rozciągania linki wstępnej - nieoczekiwanie zaczął wiać silny wiatr z kierunku południowego. Bardzo utrudniało nam to pracę i mogło stwarzać realne zagrożenie zarówno dla drona, jak i sąsiadującej linii 400 kV, ponieważ wiatr mocno wyciągał rozciąganą linkę w kierunku idącej równolegle czynnej linii 400 kV. Na szczęście, ogromne doświadczenie operatora i pomoc załogi pozwoliło nam z sukcesem zakończyć to trudne i wymagające zadanie.

Łukasz Dubicki
Geodeta
Specjalista ds. bezzałogowych statków powietrznych (dronów)
Eltel Networks Energetyka SA

Dron rozciąga linkę wstępną na linii energetycznej 110 kV nad rzeką Nogat - Malbork-Pelplin - eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Energa Operator SA, Oddział w Gdańsku
Lokalizacja: powiat malborski i tczewski
Termin wykonania: 2020

Wykorzystanie drona do rozciągania linki wstępnej na napowietrznej linii 110 kV nad rzeką Nogat - Malbork-Pelplin - eltelnetworks.pl

DANE LINII

 • linia o napięciu 110 kV
 • 25 km linii, w tym od stacji Pelplin 1 km poczwórnej linii kablowej, następnie dwie napowietrzne linie dwutorowe między słupami 1-20 i pojedyncza napowietrzna linia dwutorowa od słupa 21 do 98
 • 98 słupów (mocne, przelotowe, krańcowe)
 • wyprowadzenie linii z nowej stacji 400(220)/110 kV w Pelplinie

WYZWANIE

Nasze zadanie polegało na rozciągnięciu przy pomocy drona, tj. bezzałogowego statku powietrznego, cienkiej linki wstępnej pomiędzy słupami kratowymi 88 a 89 nad rzeką Nogat (Malbork-Pelplin). Następnie, wykorzystując linkę wstępną, miały być przeciągnięte przewody fazowe i odgromowe.
Zastosowanie metod tradycyjnych z ziemi było w tym przypadku niemożliwe, ponieważ:

 • przewody trzeba było przeciągnąć nad rzeką Nogat
 • za Nogatem, po stronie wschodniej, była wysoka, stroma i mocno zarośnięta skarpa, co bardzo utrudniało, a wręcz uniemożliwiało, pracę z ziemi

Dlatego też, Eltel Networks podszedł do wyzwania w sposób innowacyjny i wykorzystał drona do rozciągnięcia cienkiej linki wstępnej pomiędzy Malborkiem a Pelplinem. Umożliwiło to przeciągnięcie łącznie 8 linek, tj. sześciu linek dla przewodów fazowych oraz dwie linki dla przewodów odgromowych. Nasze nowatorskie rozwiązanie z użyciem drona pozwoliło wykonać prace zlecone przez klienta w skuteczny i bezpieczny sposób, jak również znacznie ograniczyć koszty inwestycji (np. związane z wynajmem helikoptera).

EFEKT

Końcowym rezultatem naszych prac było rozwieszenie 8 linek dla 8 przewodów (fazowych i odgromowych) w przęśle 88-89 nad rzeką Nogat (Malbork-Pelplin). To, z kolei, umożliwiło przeprowadzenie dalszych prac i przeciągnięcie kolejnych przewodów metodą tradycyjną w pozostałych przęsłach sekcji 87-91.
Zdobyte doświadczenie pokazuje, że wykorzystanie drona w branży elektroenergetycznej jest doskonałą alternatywą, gdy zawodzą metody tradycyjne oraz niesie szereg wymiernych korzyści dla klienta:

 • możliwość szybkiej mobilizacji i podjęcia zlecenia
 • prace w technologii bez wyłączania napięcia
 • prace na liniach o różnych napięciach
 • dużo niższe koszty niż przy wykorzystaniu helikoptera
 • brak narażenia życia ludzkiego
 • brak angażowania ciężkiego sprzętu
 • brak konieczności wchodzenia na dany teren
 • możliwa realizacja prac w trudnym terenie (rzeki, jeziora, tereny podmokłe, trudnodostępne miejsca, tereny zurbanizowane lub miejsca niebezpieczne)