Budowa linii energetycznej 420 kV Reisadalen – Skillemoen, Norwegia – eltelnetworks.pl

Linia elektroenergetyczna 420 kV Reisadalen – Skillemoen, Norwegia

Budowa nowej linii przesyłowej 420 kV o długości 90 km z Reisadalen do Skillemoen, Norwegia

25 min

Eltel Networks Energetyka SA teams has performed construction work at Reisadalen-Skillemoen new 420 kV transmission line project of 90 km in northern Norway for Eltel Networks AS (Norway) with Statnett SF being the client and TSO (Transmission System Operator). The cooperation in an international project team with participants from 6 countries was smooth, and our colleagues from Poland did a good job in completing the project under challenging conditions in remote areas, arctic climate, and often at high altitude. The Polish team was also appreciated for their strong focus on HSE, paramount in such projects.

Mats Björman
Senior Project Manager
Eltel Networks AS, Norwegia

 

Budowa nowej linii przesyłowej 420 kV Reisadalen – Skillemoen, Norwegia – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Stattnet SF
Lokalizacja: Norwegia
Koszt inwestycji: 50 mln EUR
Termin wykonania: 2018-2020

Budowa linii najwyższego napięcia 420 kV Reisadalen – Skillemoen, Norwegia – eltelnetworks.pl

DANE LINII

  • 90 km linii przesyłowej
  • 265 słupów energetycznych (między słupem 414 a 678)

WYZWANIE

Budowa tej linii energetycznej związana była ze strategicznym programem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w okręgu Rogaland w Norwegii. Linia Reisadalen – Skillemoen jest częścią przyszłej linii Balsfjord-Skaidi. Projekt dla inwestora realizował Eltel Networks AS. Eltel Networks Energetyka SA udostępnił wykwalifikowany zespół do wykonania prac związanych z budową linii najwyższych napięć, które prowadzone były w międzynarodowej grupie projektowej składającej się ze specjalistów z 6-ciu krajów. Zadania, w których uczestniczyli pracownicy Eltel Networks, obejmowały wszystkie prace związane z budową linii oprócz prac fundamentowych, tj.:

  • montaż poziomy i pionowy słupów
  • prace naciągowe linii 420 kV (izolacja, przewody, regulacja)
  • prace naciągowe OPGW

Dla Klienta bardzo ważne było wykonanie prac i osiągnięcie kamieni milowych w przedziałach czasowych wyznaczonych przez decyzje środowiskowe, uwzględniające m.in. typowe dla Norwegii okresy ochronne stad reniferów.
Projekt był wymagający pod względem organizacyjnym i logistycznym, ponieważ prowadzony był w ekstremalnych – arktycznych warunkach klimatycznych (aura zimowa od września do maja) oraz na trudnodostępnych terenach.
Wykonywanie prac odbywało się w 80% w terenach górskich, z bardzo utrudnionym dostępem. W związku z powyższym, przemieszczanie po linii odbywało się trzema różnymi sposobami, zależnie od pory roku: helikopterami, quadami i skuterami śnieżnymi. Nasi pracownicy musieli zdobyć odpowiednie uprawnienia do swobodnego poruszania się tymi środkami transportu oraz być zaznajomieni ze szlakami, którymi mogli się poruszać (tzw. mapy CEMP). Niejednokrotnie, pracownicy przez wiele tygodni mieszkali w bazach wysokogórskich, z możliwym zjazdem tylko w dni wolne od pracy (ze względu na trudną dostępność oraz warunki pogodowe). Dodatkowo, wszyscy pracownicy uczestniczący w projekcie musieli zdać pozytywnie egzamin w szkole bezpiecznej jazdy, która przeszkoliła ich z bezpiecznego poruszania się po oblodzonych drogach oraz odpowiedniego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.
Nie bez znaczenia dla realizacji projektu był również wybuch pandemii Covid-19 i restrykcje związane z ograniczeniami możliwości podróży oraz konieczność odbywania kwarantann powjazdowych do Norwegii naszego zespołu.
Poza aspektami technicznymi, Eltel Networks realizując usługę w Norwegii, musiał również zapewnić pełną zgodność organizacji pracy z normami czasu pracy i zasadami rozliczania płac oraz ich opodatkowania obowiązującymi lokalnie.

EFEKT

Budowa linii 420 kV Reisadalen – Skillemoen trwała 2,5 roku, Był to złożony projekt, wykonany w sposób efektywny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Wszystkie zadania zrealizowane zostały skutecznie, w wysokiej jakości oraz w ustalonych terminach, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.
Nasze ekipy zostały docenione nie tylko za wysokie standardy pracy i dbałość o bezpieczeństwo, ale również za dobrą współpracę, szybkość reagowania na potrzeby klienta oraz elastyczność zasobów. Finalnie, najważniejszym efektem prac naszych zespołów było skuteczne wsparcie Wykonawcy w dostarczeniu zakontraktowanego zakresu prac.