Rozbudowa sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza - eltelnetworks.pl

Projekt rozbudowy sieci wysokich i najwyższych napięć, Angola

Projekt rozbudowy sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza

15 min

Niniejszym potwierdzamy, że Energoprojekt Kraków SA, obecnie Eltel Networks Engineering SA, wykonywał dla nas w latach 2016-2021 następujące prace: weryfikację projektów wykonawczych dla linii przesyłowych w Angoli [...], weryfikację projektów wykonawczych dla obwodów wtórnych dla stacji elektroenergetycznych w Angoli [...], usługi nadzoru na etapie budowy inwestycji. Potwierdzamy, że prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Wyrażamy podziękowanie zespołom opiniującym i kierownictwu biura za zaangażowanie kompetentnych projektantów i wypracowanie bardzo konstruktywnych i owocnych uwag w trakcie realizacji projektu. Uważamy, że firma Eltel Networks Engineering SA jest wiarygodnym, kompetentnym, godnym zaufania i polecenia partnerem.

Hader C Hout
Senior Associate/ Electrical Engineering and Telecommunications
Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) s.a.l.

Rozbudowa napowietrznych sieci elektroenergetycznych w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza - eltelnetworks.pl
Prace projektowe i formalno-prawne dla sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli – elektroenergetyczne słupy kratowe - eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Ministerstwo Energii i Wody Angoli (MINEA)
Lokalizacja: Angola, prowincje: Luanda, Bengo, Kwanza Północna oraz Malanje
Termin wykonania: 2016 – 2021

Projekt rozbudowy sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli, mapa poglądowa inwestycji – eltelnetworks.pl

DANE LINII

  • 6 nowych jednotorowych linii 400 kV (podwójna/potrójna wiązka)
  • jedna nowa jednotorowa linia 220 kV (przewód pojedynczy)
  • jedna nowa dwutorowa linia 220 kV (podwójna wiązka)
  • jedna nowa jednotorowa linia 110 kV (przewód pojedynczy)
  • łączna długość linii ponad 750 km
  • ponad 1900 stanowisk słupów, 22 typy słupów
  • stacja elektroenergetyczna Zango 220/60 kV (w zakresie obwodów wtórnych i telekomunikacji)
  • stacja elektroenergetyczna Bita 400/220/60 kV (w zakresie obwodów wtórnych i telekomunikacji)

WYZWANIE

Eltel Networks Engineering SA w ramach współpracy z Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) s.a.l. brał udział w projekcie rozbudowy sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza. Realizacja projektu była podyktowana rosnącym popytem na energię elektryczną w związku z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Klientem było Ministerstwo Energii i Wody Angoli (MINEA) reprezentowane przez Biuro Rozwoju Środkowej Kwanzy (GAMEK). W ramach umowy świadczyliśmy usługi w zakresie doradztwa technicznego, w tym udział w badaniach słupów, weryfikacji dokumentacji projektowej oraz nadzoru technicznego na budowie linii przesyłowych oraz stacji elektroenergetycznych wysokich napięć.

W zakresie linii projekt obejmował 6 linii 400 kV (Laúca-Catete, Laúca -Capanda, Laúca -Cambutas, Cambutas-Bita, Catete-Bita, Capanda-Malanje), 2 linie 220 kV (Bita-Zango, Bita-Camama) oraz jedną 110 kV (Cacuso-Calandula).

Przedsięwzięcie było gigantyczne – idealnie obrazuje to sumaryczna długość linii, łączna ilość słupów oraz załączona powyżej mapa poglądowa. To jednak widać na pierwszy rzut oka. To co niewidoczne, to między innymi lokalizacja linii w różnych strefach wiatrowych i terenach (od relatywnie płaskiego, poprzez podmokły, a na górzystym kończąc), często oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych czy też skupisk ludzkich. Nasi pracownicy mogli to odczuć na własnej skórze, gdy w ramach nadzoru na budowie musieli poruszać się po bezdrożach, na których momentami nawet samochód terenowy z napędem na cztery koła miał problemy z pokonaniem przeszkód, szczególnie w porze deszczowej.

Jedną z trudności, którą projektanci musieli przezwyciężyć, to - w momencie rozpoczęcia projektu - nieznajomość obowiązujących w danym kraju standardów dotyczących projektowania linii napowietrznych. Jednak dzięki temu, że osoby wytypowane do realizacji tego zadania miały już doświadczenie z projektami zagranicznymi, łatwiej było im się dostosować do zmiany podejścia i przyswoić nowe wymagania.

W projekcie brały udział zespoły m.in. z Polski, Libanu, Brazylii oraz Angoli, co tworzyło prawdziwy tygiel kulturowy. Na początku mogło stanowić to pewne utrudnienie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy otrzymana do sprawdzenia dokumentacja nie była opracowana w języku angielskim bądź trzeba było się porozumieć z pracownikami będąc na budowie. Udało nam się to wszystko przezwyciężyć i komunikowaliśmy się bez nieporozumień.

Rozbudowa sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli – system słupów kratowych dla linii napowietrznych - eltelnetworks.pl
Prace projektowe sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza - eltelnetworks.pl

EFEKT

Projekt ten, realizowany przez zespół Eltel Networks Engineering SA od początku 2016 do końca 2021 roku był interesującym i wymagającym zleceniem z rynku zagranicznego. Zadania wykonaliśmy terminowo z zachowaniem wysokich standardów. Potwierdza to, że nasz zespół jest partnerem biznesowym, który dostarcza klientom trudne, niecodzienne projekty, w ustalonych terminach oraz w oczekiwanej przez nich jakości.