Układ gwiazdowy stacji elektroenergetycznych Piła Krzewina – Plewiska – Czerwonak – eltelnetworks.pl

Układ gwiazdowy Piła Krzewina – Plewiska – Czerwonak

Zaprojektowanie i wykonanie zmian w obwodach wtórnych, SSiN i telekomunikacji w 3 stacjach elektroenergetycznych Plewiska, Piła Krzewina oraz Czerwonak w związku z wykonaniem układu gwiazdowego PLE-PKW-CZE

15 min

Wykonanie układu gwiazdowego PLE-PKW-CZE to było trudne i skomplikowane zadanie, szczególnie w zakresie powiązań między trzema stacjami (obwody wtórne oraz telekomunikacja). Jednak, dzięki wspólnemu zaangażowaniu pracowników sekcji Wydziału Stacji i Eksploatacji oraz podwykonawcy telekomunikacyjnemu, prace zostały wykonane w pełni profesjonalnie, gwarantując najwyższą jakość. Co dla nas najważniejsze – nasza praca została doceniona także przez inwestora, tj. PSE SA, krótkim acz treściwym tekstem „Dziękujemy za wysiłek - dobra robota”.

Jakub Kołodziejczyk
Kierownik Sekcji Kierowników Budowy
Eltel Networks Energetyka SA

Utworzenie układu gwiazdowego (powiązanie 3 stacji elektroenergetycznych) – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Lokalizacja: SE Piła Krzewina, SE Plewiska, SE Czerwonak
Koszt inwestycji: 1,04 mln PLN
Termin wykonania: I etap 4 – 10.2020, II etap 5.2021

Zaprojektowanie i uzgodnienie zmian w obwodach wtórnych i telekomunikacji układu gwiazdowego – eltelnetworks.pl

DANE INWESTYCJI

  • utworzenie układu gwiazdowego (powiązanie 3 stacji elektroenergetycznych)
  • zaprojektowanie i uzgodnienie zmian w obwodach wtórnych i telekomunikacji
  • dostosowanie systemów sterowania i nadzoru (SSiN)
  • aktualizacja Instrukcji Eksploatacji Stacji

WYZWANIE

W kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy zapytanie od zewnętrznego konsorcjum o przedstawienie oferty na prace w zakresie zaprojektowania i wykonania zmian w obwodach wtórnych, systemach sterowania i nadzoru (SSiN) oraz telekomunikacji w stacjach elektroenergetycznych Plewiska, Piła Krzewina oraz Czerwonak w związku z wykonaniem układu gwiazdowego PLE-PKW-CZE.
Wykonanie tego skomplikowanego zadania, jakim jest układ gwiazdowy PKW-PLE-CZE, było konieczne na potrzeby budowy linii napowietrznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. Trasa nowej linii energetycznej przebiegała po trasie starej linii 220 kV Piła Krzewina-Plewiska, co uniemożliwiało jej budowę w zakresie ostatnich kilkunastu kilometrów od Poznania.
Zakres zadania realizowany przez Eltel Networks polegał na wykonaniu:

  • prac projektowych w formie rysunków zamiennych do istniejących dokumentacji na obiektach w zakresie obwodów wtórnych, telekomunikacji, SSiN dla pól 220 kV (pole nr 10, linia Plewiska) w SE Piła Krzewina, (pole nr 6, linia Czerwonak) w SE Plewiska, (pole nr 1 linia Plewiska) w stacji Czerwonak
  • konfiguracji zabezpieczeń oraz uruchomieniu współpracy pomiędzy 3 stacjami równocześnie (prace równoległe na 3 stacjach)
  • dostosowanie systemów sterowania i nadzoru (SSiN) na każdym z obiektów
  • aktualizacji Instrukcji Eksploatacji Stacji dla wszystkich 3 obiektów objętych układem gwiazdowym
  • aktualizacji paszportów linii 220 kV w zakresie spięcia do układu gwiazdowego, obliczenia nastaw dla zabezpieczeń wynikających ze zmiany układu sieciowego i relacji linii energetycznej
  • dokumentacji powykonawczej z prac

Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji formalno-prawnej i zakupie niezbędnych materiałów, przystąpiliśmy do realizacji prac montażowych oraz rozruchowych na wszystkich trzech stacjach równocześnie, co przyczyniło się do uruchomienia układu gwiazdowego PLE-PKW-CZE w terminie oczekiwanym przez inwestora.

Układ gwiazdowy 3 stacji elektroenergetycznych Piła Krzewina – Plewiska – Czerwonak – eltelnetworks.pl


EFEKT

Układ gwiazdowy na stacjach elektroenergetycznych Plewiska, Piła Krzewina oraz Czerwonak pracował przez okres ponad pół roku (4 – 10.2020 r.). Następnie, w maju 2021 r. na trzech stacjach równocześnie wykonaliśmy prace związane z demontażem układu gwiazdowego PLE-PKW-CZE wraz z przywróceniem obwodów wtórnych, SSiN i telekomunikacji do stanu pierwotnego, tj. przed uruchomieniem układu gwiazdowego. W dn. 26.05.2021 z sukcesem i bez komplikacji wszystkie linie wróciły do pracy z układzie normalnym.

Zadanie zrealizowane przez Eltel Networks umożliwiło wykonawcy prac liniowych realizację działań związanych z budową linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska zgodnie z oczekiwaniami inwestora i w zakładanym terminie. Nasza praca, profesjonalne podejście, niezawodność i terminowość przyczyniły się do zapewnienia ciągłość pracy kluczowych elementów Krajowego Systemu Energetycznego w miejscu kolizji nowej linii napowietrznej 400 kV Piła Krzewina – Plewiska z poprzednią linią energetyczną 220 kV.