Awaryjna naprawa napowietrznej linii energetycznej 110 kV Goleniów – Moracz – eltelnetworks.pl

Awaryjne naprawy napowietrznych linii energetycznych

Awaryjna naprawa napowietrznej linii energetycznej 110 kV Goleniów - Moracz uszkodzonej w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

15 min

Awarie napowietrznych linii elektroenergetycznych spowodowane przez wichury, orkany czy burze bardzo często przekształcają się w liczne awarie sieciowe o znacznej skali i rozległości. Efektem końcowym awarii są braki zasilania tysięcy odbiorców energii elektrycznej. Podczas awarii linii energetycznej 110 kV Goleniów - Moracz #ZałogaEltelNetworks profesjonalnie stanęła na wysokości zadania i pomimo trudnych warunków terenowych (bagienne tereny leśne) oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych wykonała powierzone zadanie - usunięcie awarii zasilania – w rekordowym czasie 36. godzin!

Marek Zglejc
Kierownik Budowy
Eltel Networks Energetyka SA

Awarie napowietrznych linii elektroenergetycznych spowodowane przez wiatry, wichury, burze – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o. Wydział Utrzymania Sieci
Lokalizacja: Miękowo, województwo zachodniopomorskie
Koszt inwestycji: 464 365 zł
Termin wykonania: 2022

Usuwanie awarii powstałej w wyniku złych warunków atmosferycznych na linii napowietrznej 110 kV Goleniów – Moracz – eltelnetworks.pl

DANE LINII (Zakres awarii)

 • wymiana 3000 m przewodu OPGW
 • montaż 2 muf światłowodowych
 • wykonanie pomiarów włókien światłowodowych
 • wymiana 1 słupa wraz z fundamentami
 • odtworzenie uziemienia otokowego
 • naprawa 3 konstrukcji stalowych
 • naprawa przewodów roboczych w dwóch przęsłach

WYZWANIE

ENEA Operator Szczecin zgłosił się do nas z zapytaniem czy jesteśmy w stanie w możliwie krótkim czasie usunąć powstałą w wyniku złych warunków atmosferycznych awarię w okolicy słupa nr 32 linii napowietrznej 110 kV Goleniów - Moracz. Po przeprowadzaniu wizji lokalnej przez pracowników terenowych Eltel Networks, klient został poinformowany o zakresie prac, jaki należy wykonać w celu natychmiastowego przywrócenia zasilania oraz o czasie usunięcia awarii (maksymalnie 48 godzin). Dla klienta bardzo ważną rolę odgrywał czas ponownego załączenia linii pod napięcie oraz precyzyjne określenie wymaganego zakresu prac do dalszej, bezpiecznej eksploatacji linii wysokiego napięcia (WN).

Wynika to z faktu, że napowietrzne linie 110 kV stanowią bardzo ważny element sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Jest to sieć dystrybucyjna tzw. wstępnego rozdziału, a każde ograniczenie przerw w dostawach energii elektrycznej to priorytet w sytuacjach zagrożenia.

Przywrócenie zasilania linii energetycznej w bardzo krótkim czasie – praca do późnych godzin nocnych – eltelnetworks.pl
Przywrócenie zasilania napowietrznej linii energetycznej 110 kV Goleniów - Moracz w ekspresowym tempie – eltelnetworks.pl

EFEKT

Czas usunięcia awarii zasilania wyniósł rekordowe 36 godzin. W tym czasie udało nam się zmobilizować sprzęt, brygady, niezbędne materiały oraz usunąć powstałe szkody zagrażające stabilizacji energetycznej sieci dystrybucyjnej. Podczas awaryjnej naprawy linii napowietrznej:

 • usunięto powalone drzewa z przewodów roboczych i odgromowych linii energetycznej 110 kV Goleniów – Moracz
 • przystąpiono do zabezpieczenia przewodów roboczych na czas wymiany stanowiska słupowego nr 32
 • wykonano demontaż uszkodzonego stanowiska słupowego nr 32
 • wykonano montaż nowego słupa EJ 24P+0 wraz z dostosowaniem rozstawu fundamentu do nowego słupa.

W wyniku anomalii pogodowych, powalone drzewa uszkodziły również przewody robocze i przewód OPGW. Przewody robocze zostały naprawione poprzez zastosowanie wstawki z dedykowanymi złączami zaprasowywanymi oraz oplotów naprawczych. Przewód OPGW został wymieniony w całej sekcji o długości 3000 m. Ostatni etap prac zawierał wymianę istniejących elementów konstrukcji słupa E24P nr 31, 33 i 36 linii 110 kV Goleniów - Moracz, które również zostały uszkodzone przez powalone drzewa.

Eltel Networks wykonał przywrócenie zasilania napowietrznej linii energetycznej 110 kV Goleniów - Moracz w sposób efektywny, bezpieczny i bardzo krótkim czasie (niespełna dwa dni od otrzymania zlecenia). Awaria powstała na trudnodostępnych, bagiennych terenach leśnych, a dodatkowo nasi elektromonterzy i pracownicy budowlani pracowali w szczególnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych do późnych godzin nocnych, aby w terminie wykonać powierzone zadanie i przywrócić zasilanie tysiącom odbiorców.

Podczas wykonania awaryjnej naprawy napowietrznej linii energetycznej 110 kV Goleniów - Moracz zdobyliśmy praktyczne doświadczenie pracy pod silną presją czasu, co zaowocowało pozyskaniem kolejnych zleceń usuwania awarii w rejonie sieci dystrybucyjnych ENEA Operator Szczecin.