Budowa sieci inteligentnej FDIR - obszar Sicienko - rozłącznik THO – eltelnetworks.pl

Budowa sieci inteligentnej FDIR, obszar Sicienko

Budowa sieci inteligentnej FDIR poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji elektroenergetycznej SN i nn

15 min

Wykonanie tego zadania pozwoliło nam dołączyć do elitarnego grona kilku firm na rynku energetycznym, które kompleksowo budują sieci FDIR w Polsce. Prace formalno-prawne trwały od początku 2020 r. do marca 2022 r., kiedy to otrzymaliśmy ostatnie pozwolenie na budowę. Następnie ruszyła budowa linii i trwała niecałe 4 miesiące - to było naprawdę ekspresowe tempo! W efekcie powstała jedna z nielicznych sieci inteligentnych FDIR wybudowana na tak długim odcinku - ponad 13 km.

Szymon Wierzchowski
Dyrektor Projektu
Eltel Networks Energetyka SA

Budowa sieci inteligentnej FDIR poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji elektroenergetycznej SN i nn – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: ENEA Operator Sp. z.o.o.
Lokalizacja: Sicienko, woj. kujawsko - pomorskie
Koszt inwestycji: 8,7 mln PLN
Termin wykonania: 2022

Budowa sieci inteligentnej FDIR - budowa napowietrznej linii energetycznej 15 kV – eltelnetworks.pl

DANE LINII

  • 13,8 km linii przesyłowej
  • 125 słupów energetycznych średniego napięcia
  • budowa stacji transformatorowej Sicienko 5

WYZWANIE

Prace, których podjął się Eltel Networks polegały na budowie linii energetycznej SN FDIR Sicienko 5. System FDIR oznacza wykrycie miejsca zwarcia (FD - Fault Detection), jego izolację (I – Isolation), a następnie odbudowę zasilania (R – Restoration). Dokładny tytuł wykonanego zadania brzmiał „Budowa sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (OD Bydgoszcz) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”. Nasze działania polegały na:


EFEKT

Końcowym efektem naszych prac jest wybudowanie sieci inteligentnej FDIR w obszarze Sicienko. Zastosowany system FDIR umożliwia wykrycie miejsca zwarcia (FD - Fault Detection) oraz pozwala na jego izolację (I – Isolation) w celu odbudowy zasilania (R – Restoration). Rozwiązanie to znacząco wpływa na poprawę parametrów pracy sieci SN, stanowiąc jeden z elementów kompleksowego systemu automatyzacji pracy sieci i obsługi awarii. Inwestor, poprzez zastosowanie systemu FDIR, uzyskał:

  • poprawę wydajność sieci
  • poprawę warunków zarządzania siecią
  • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w rejonie gminy Sicienko
  • zmniejszenie ilości odbiorców pozbawionych zasilania w sytuacji awaryjnej
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy i ludzi

Eltel Networks po raz pierwszy wykonywał prace związane z budową sieci inteligentnych FDIR, co pozwoliło nam zdobyć unikalne doświadczenie praktyczne i z sukcesem zakończyć inwestycję.

Budowa i uruchomienie stacji transformatorowej Sicienko 5 – eltelnetworks.pl
Budowa sieci inteligentnej FDIR – protokół odbioru technicznego – eltelnetworks.pl