1.	alt [Wykorzystanie drona do inwentaryzacji zwierzyny leśnej (dzików) w Parku Narodowym „Ujście Warty”– eltelnetworks.pl]

Drony | Inwentaryzacja dzików na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”

Wykorzystanie drona do inwentaryzacji zwierzyny leśnej w Parku Narodowym „Ujście Warty”

15 min

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że (…) pracownicy firmy Eltel Networks Energetyka z siedzibą w Gutkowie 81 D, 11-041 Olsztyn wykonali prawidłowo oraz zgodnie z zapisami umowy usługę polegającą na inwentaryzacji dzików na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego.

Z wyrazami szacunku,
Joanna Kokot - Ciszewska
Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

alt [Inwentaryzacja dzików na terenie Parku Narodowego – byk, jeleń szlachetny – eltelnetworks.pl]

FAKTY

Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Lokalizacja: Park Narodowy „Ujście Warty”
Termin wykonania: 2022

alt [Wykorzystanie drona do inwentaryzacji zwierzyny leśnej (dzików) w Parku Narodowym – eltelnetworks.pl]

DANE INWESTYCJI

  • 80,30 kmpowierzchnia Parku Narodowego
  • 581 sztuk zwierzyny (4 gatunki: dzik, jeleń, sarna, lis)
  • typ drona Dji Matrice 300 RTK

WYZWANIE

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze zwrócił się do nas z prośbą wykonania inwentaryzacji dzików żyjących na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Zakres naszych działań obejmował całą powierzchnię Parku Narodowego, która wynosi 80,30 km2. Do wykonania prac zaproponowaliśmy wykorzystanie naszych usług innowacyjnych, tj. nowoczesnego drona oraz detektor termowizyjny. W celu skutecznej i wydajnej inwentaryzacji teren Parku Narodowego roboczo został podzielony na 8 mniejszych rewirów, oddzielonych od siebie naturalnymi barierami zmniejszającymi migrację zwierzyny np.: oczka wodne, rzeki. Chcąc wykluczyć przemieszczanie się zwierząt, każdy z wydzielonych rewirów inwentaryzowany był w podziale na odpowiedniej wielkości misje, wykonywane w czasie jednej sesji lotów. Dzięki wykorzystaniu wysokiej klasy detektora termowizyjnego możliwe było wykonanie inwentaryzacji również w czasie dnia, w pełnym oświetleniu, kiedy zwierzyna w większości przebywa w ostoi dziennej i niepłoszona rzadko zmienia swoje położenie.

Naloty były wykonywane na wysokości maksymalnie 120 metrów nad poziomem gruntu. Wysokość ta pozwalała na spokojne funkcjonowanie zwierzyny oraz nie powodowała płoszenia i przemieszczania się zwierząt w czasie inwentaryzowania. Wysokiej jakości sprzęt oraz profesjonalna kamera umożliwiły wykonanie zdjęć z dużym przybliżeniem i zachowaniem bardzo dobrej jakości fotografii.

alt [Wydzielone rewiry inwentaryzowania za pomocą oblotów dronem – eltelnetworks.pl]
alt [Wydzielone rewiry inwentaryzowania za pomocą oblotów dronem w Parku Narodowym „Ujście Warty”– eltelnetworks.pl]


EFEKT

Efektem pracy Eltel Networks było dostarczenie zamawiającemu danych ilościowych dotyczących ilości sztuk gatunku dzika euroazjatyckiego oraz innych gatunków łownych butujących na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze potrzebował danych ilościowych dotyczących dzików do dostosowania odpowiednich działań prewencyjnych, zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się na terenie naszego kraju choroby wirusowej dotykającej świń oraz dzików – afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Teren Parku Narodowego „Ujście Warty” jest w większości trudno dostępny dla człowieka i nie jest możliwe wykonanie rzetelnej inwentaryzacji metodami tradycyjnymi. Dlatego też, do pozyskania danych został wykorzystany specjalistyczny dron wyposażony w kamerę termowizyjną. Wiedza o stanie ilościowym zwierzyny pomoże dostosować działania związane z regulowaniem populacji dzika w danym obszarze.

Wykonanie inwentaryzacji dzików na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”, było dla nas doskonałą okazją do zaprezentowania profesjonalnych umiejętności operatora drona oraz zdobyciem kolejnych doświadczeń przy oblocie ogromnej powierzchni terenu (ponad 80 km2).