Wykorzystanie drona do inwentaryzacji modernizowanej linii 110 kV relacji Maszewo - Nowogard – eltelnetworks.pl

Drony | Inwentaryzacja napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia

Wykorzystanie drona do inwentaryzacji modernizowanej linii 110 kV relacji Maszewo - Nowogard

15 min
Inwentaryzacja linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: zlecenie własne
Lokalizacja: powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie
Termin wykonania: 2022

Zidentyfikowanie i zapis aktualnego stanu terenu pod linią energetyczną wysokiego napięcia – eltelnetworks.pl

DANE LINII

 • linia napowietrzna o napięciu 110 kV
 • 18,2 km linii, GPZ Maszewo – GPZ Nowogard
 • 71 słupów (mocne, przelotowe, krańcowe)

WYZWANIE

Jednym z istotnych elementów wykonania modernizacji linii energetycznej jest konieczność inwentaryzacji jej stanu obecnego przed rozpoczęciem robót budowlanych na danym obszarze. Inwentaryzacja umożliwia zidentyfikowanie i udokumentowanie aktualnego stanu terenu w sąsiedztwie danej linii napowietrznej, m.in.:

 • ukształtowanie terenu
 • sieć dróg i zabudowań
 • roślinność (obszar, wysokość, gęstość, jakość)
 • różnice pomiędzy zapisami map i dokumentów, a stanem faktycznym w terenie

Biorąc pod uwagę aspekt czasu, czyli kluczowy czynnik prac wykonawczych w energetyce, zdecydowaliśmy się wykonać inwentaryzację linii wysokiego napięcia relacji GPZ Maszewo – GPZ Nowogard w powiecie goleniowskim „z powietrza”. Do przeprowadzenia prac wykorzystaliśmy drona, tj. bezzałogowy statek powietrzny. Zastosowanie tego innowacyjnego rozwiązania umożliwiło nam wykonanie dokładnego oblotu ok. 20 km linii energetycznej oraz znaczne skrócenie czasu pracy w porównaniu do inwentaryzacji linii wykonywanej „z ziemi”.

EFEKT

Wynikiem naszych prac, przeprowadzonych za pomocą drona, było wykonanie profesjonalnej inwentaryzacji modernizowanej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Maszewo – GPZ Nowogard. Uzyskaliśmy dokładny film z przelotu ok. 20 km nad linią napowietrzną oraz ortofotomapę, które posłużyły nam do zapoznania się z obecnym stanem zagospodarowania wokół linii energetycznej, pozwoliły przewidzieć ewentualne utrudnienia w wykonywaniu prac oraz odnaleźć dogodne drogi dojazdowe do stanowisk. Dodatkowo, wykonana ortofotomapa stanowi rzetelny dowód zastanego stanu otoczenia linii energetycznej.
Zdobyte doświadczenie pokazuje, że wykorzystanie drona w branży elektroenergetycznej jest doskonałą alternatywą dla metod tradycyjnych oraz niesie szereg wymiernych korzyści dla klienta:

 • możliwość pracy przy liniach SN, WN i NN
 • możliwość szybkiej mobilizacji i podjęcia zlecenia
 • konkurencyjna cena w stosunku do innych rozwiązań
 • szybkość wykonania zadania
 • prace w technologii bez wyłączania napięcia
 • bezpieczeństwo – brak narażenia życia ludzkiego
 • brak angażowania ciężkiego sprzętu
 • brak konieczności uzyskiwania pozwoleń na wejście na dany teren
 • ekologiczna metoda pracy
 • możliwa realizacja prac w trudnym terenie (rzeki, jeziora, tereny podmokłe, skrzyżowania z liniami napowietrznymi itp.)

Uzyskane dane są ważnym źródłem informacji zarówno na etapie projektowania infrastruktury energetycznej, jak i wykonawstwa, eksploatacji i modernizacji linii. Nasze nowatorskie rozwiązanie z użyciem drona pozwoliło wykonać prace w szybki, skuteczny i bezpieczny sposób, jak również znacznie ograniczyć koszty inwestycji.