Eksploatacja transformatorów, podobciążeniowy przełącznik zaczepów – eltelnetworks.pl

Eksploatacja transformatorów w Polsce

Przykłady realizacji prac eksploatacyjnych transformatorów i dławików zainstalowanych na stacjach elektroenergetycznych w Polsce

15 min

Największym wyzwaniem w pracy eksploatacji transformatorów jest dyspozycyjność i często natychmiastowa gotowość do realizacji zleceń naszych klientów. Plany wyłączeń określonych jednostek transformatorowych podejmowane są z tygodnia na tydzień bądź czasami z dnia na dzień. #ZałogaEltelNetworks musi być zawsze przygotowana do wyjazdu w teren, jeśli nastąpi konieczne wyłączenie bądź nagła awaria transformatora. Wiedza i zaangażowanie każdego pracownika naszego zespołu codziennie przyczynia się do profesjonalnego i terminowego wykonywania zleceń, o czym bezsprzecznie świadczą pozytywne protokoły odbioru prac.

Wiesław Gronko
Kierownik Sekcji Eksploatacji Transformatorów
Eltel Networks Energetyka SA

Kompleksowa eksploatacja transformatorów, dławik – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: PSE, PGE, Enea
Lokalizacja: Polska
Koszt inwestycji: ponad 10 mln PLN
Termin wykonania: 2022

Usługi utrzymania i remontów transformatorów, autotransformatorów i dławików – eltelnetworks.pl

DANE INWESTYCJI

 • 140 transformatorów
 • 10 dławików i przesuwników fazowych
 • moc transformatorów od 16 MVA do 500 MVA
 • dławiki i przesuwniki fazowe o napięciu 400 kV

WYZWANIE

W każdej stacji elektroenergetycznej kluczowym urządzeniem jest transformator. Wymaga on stałego utrzymywania sprawności wszystkich elementów składowych, aby unikać zdarzeń mogących prowadzić do niebezpiecznych sytuacji awaryjnych. Na przeciw takim potrzebom wychodzi Wydział Eksploatacji Eltel Networks (sekcja transformatorów), który oferuje kompleksowe usługi utrzymania i remontów transformatorów, autotransformatorów i dławików o napięciu od 6 kV do 750 kV. Prowadzimy eksploatację transformatorów na różnych obiektach energetycznych, tj. stacjach przesyłowych, elektrowniach i elektrociepłowniach na terenie całego kraju.
W ciągu 2022 roku pracowaliśmy na ponad 150 różnego typu transformatorach o mocy od 16 MVA do 500 MVA. Wykonywaliśmy zarówno bieżące i planowe prace eksploatacyjne, wynikające z podpisanych umów na przeglądy i utrzymanie infrastruktury energetycznej, jak również nagłe naprawy awarii transformatorów wymagające natychmiastowego działania.


Do głównego zakresu naszych prac eksploatacyjnych należały:

 • pomiary transformatorów - okresowe, eksploatacyjne i poawaryjne
 • rewizje podobciążeniowych przełączników zaczepów
 • przeglądy przełączników zaczepów firmy MR Rainhausen z udziałem serwisanta producenta (posiadamy umowę partnerską z MR Rainhausen)
 • kompleksowe remonty transformatorów w miejscu zainstalowania (wymiana izolatorów przepustowych, wymiana wszystkich uszczelnień, rewizje wewnętrzne)
 • kompleksowe przeglądy transformatorów pozwalające utrzymywać transformatory w dobrym, bezawaryjnym stanie przez dłuższy okres
 • badanie oleju transformatorowego w naszym laboratorium olejowym
 • badanie chromatograficzne DGA w miejscu zainstalowania jednostki
 • sprzedaż i dostawa oleju transformatorowego gotowego do uzupełnienia w transformatorach
 • wymiana silikażelu
 • usuwanie awarii

W 2022 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy z naszymi klientami 564 protokoły odbioru prac, co potwierdza nasz profesjonalizm, jakość i terminowość wykonania powierzonych zadań.

Eksploatacja i remonty transformatorów, autotransformatorów i dławików o napięciu od 6 kV do 750 kV – eltelnetworks.pl
Eksploatacja transformatorów, podobciążeniowy przełącznik zaczepów – eltelnetworks.pl

EFEKT

Do każdej usługi wykonywanej na rzecz klienta podchodzimy zawsze z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując zdobytą wiedzę i specjalistyczne doświadczenie praktyczne. Umiejętności nabyte przez lata pracy przy infrastrukturze elektroenergetycznej pozwalają nam wykryć wiele małych, czasem wydawałoby się nieistotnych, uszkodzeń, które, pozostawione bez naprawy, mogłyby doprowadzać do poważnych awarii w przyszłości. Świadczone przez Eltel Networks kompleksowe usługi eksploatacji i remontów transformatorów, autotransformatorów i dławików pozwalają utrzymać poszczególne elementy infrastruktury energetycznej w pełni sprawnym i bezpiecznych stanie, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo energetyczne społeczeństwa w Polsce.
Zadowolenie i rekomendacje klientów, u których pracujemy bądź pracowaliśmy, niejednokrotnie owocują zaproszeniem do kolejnych zadań i dalszej, rozszerzonej współpracy. Szereg wzorcowo wykonanych realizacji skutkuje pozytywnymi odbiorami prac i referencjami, które otwierają nam drzwi u kolejnych klientów. Jest to dla nas największa nagroda i uznanie dla specjalistycznej wiedzy i zdobytego doświadczenia.