Linia elektroenergetyczna 110 kV Boguszów – Podzamcze/Marciszów, słup kratowy – eltelnetworks.pl

Linia elektroenergetyczna 110 kV Boguszów – Podzamcze/Marciszów

Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Boguszów – Podzamcze/Marciszów

10 min

Zadaniem #ZałogaEltelNetworks była przebudowa istniejącej napowietrznej linii 110 kV na odcinku ok. 24 km, która powstała w latach 60. XX w. na obszarze o dużym zróżnicowaniu terenu. Do pokonania były górki, lasy, duże łąki, a także nowe osiedla mieszkaniowe, tereny ogródków działkowych, miasta, przejścia nad koleją, drogami i inną infrastrukturą techniczną. Dodatkowo, pracowaliśmy w bardzo trudnym okresie - sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie oraz działania wojenne za naszą wschodnią granicą wpływały na wolniejszy postęp prac. Pogoda również nie była naszym sprzymierzeńcem - częste i obfite opady deszczu czy śniegu stanowiły spore wyzwanie podczas prac wykonawczych. Jednakże, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie całego zespołu przyczyniły się do pomyślnego zakończenia projektu w wymaganym przez inwestora terminie.

Katarzyna Dahlke
Dyrektor Projektu
Eltel Networks Energetyka SA

Napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV Boguszów – Podzamcze/Marciszów, trasa linii Boguszów – Marciszów – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A.
Lokalizacja: Wałbrzych, Boguszów, Podzamcze/Marciszów
Koszt inwestycji: 18,4 mln PLN
Termin wykonania: 2018 – 2022

Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Boguszów – Podzamcze/Marciszów, trasa linii Boguszów – Podzamcze – eltelnetworks.pl

DANE LINII

 • 5 km dwutorowej, napowietrznej linii 110 kV
 • 21,5 km jednotorowej, napowietrznej linii 110 kV
 • 107 słupów (105 kratowych, 2 rurowe)
 • demontaż 24 km wyeksploatowanej linii (łącznie 133 słupy)
 • montaż asekuracji pionowej na 107 słupach

WYZWANIE

Zadanie Eltel Networks polegało na przygotowaniu kompletnej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej, a następnie na wykonaniu przebudowy napowietrznej linii energetycznej 110 kV S-220 R-Boguszów – R-Podzamcze oraz S-223 relacji R-Boguszów – R-Marciszów wraz z budową traktów światłowodowych. Do naszych obowiązków należało również uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego trwałego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, na której zlokalizowane są obecnie urządzenia stanowiące własność inwestora (tzw. bezterminowe ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości). W ramach swoich prac wykonaliśmy:

 • projekt budowlany przebudowy linii energetycznej 110 kV Boguszów – Podzamcze/Marciszów
 • projekt wykonawczy linii energetycznej 110 kV Boguszów – Podzamcze/Marciszów (odcinek dwutorowy)
 • projekt wykonawczy linii energetycznej 110 kV Boguszów – Podzamcze (odcinek jednotorowy)
 • projekt wykonawczy linii energetycznej 110 kV Boguszów – Marciszów (odcinek jednotorowy)
 • projekt i budowę traktu światłowodowego OPGW na odcinku SE Boguszów – SE Podzamcze – SE Marciszów (~25,5 km)
 • ustanowienie notarialnie służebności przesyłu dla potrzeb napowietrznej linii energetycznej
 • przeprowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych
 • uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pozyskanie decyzji środowiskowej dla trasy linii energetycznej
 • pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami
 • przygotowanie wniosków na zgłoszenia wraz z załącznikami
 • uzyskanie w imieniu i na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. przyjęcia zgłoszenia dla realizacji przebudowy na odcinku SE Boguszów – SE Podzamcze – SE Marciszów
 • demontaż istniejącej linii 110 kV o dł. ~29 km / trasa ~24 km
 • montaż fundamentów wraz z uziemieniami – 107 stanowisk
 • montaż systemów asekuracji pionowej na słupach – 107 stanowisk
 • montaż konstrukcji słupów kratowych – 105 szt.
 • montaż konstrukcji słupów rurowych – 2 szt.
 • montaż przewodu typu AFL 10-240 mm2 o dł. trasy ~25,5 k
 • montaż izolacji kompozytowej – 838 szt.
 • montaż tabliczek fazowych, ostrzegawczych i numeracyjnych
 • pomiary, badania i obsługę geodezyjną inwestycji

W trakcie realizacji prac musieliśmy stawić czoła wielu wyzwaniom, z których najważniejsze to:

 • demontaż i budowa linii napowietrznej w terenie górskim, w trudnych warunkach atmosferycznych (okresy zimowe, niskie temperatury, roztopy i błoto)
 • demontaż i budowa linii napowietrznej na ternach gęsto zurbanizowanych
 • przekroczenie nowo budowaną linią energetyczną 110 kV przeszkód w postaci:
  • budowanej drogi szybkiego ruchu S3
  • ważnej magistrali kolejowej

Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Boguszów – Podzamcze/Marciszów, słup rurowy – eltelnetworks.pl

EFEKT

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, zdobyte know-how oraz pełen profesjonalizm zespołu Eltel Networks zrealizowaliśmy przebudowę napowietrznej linii energetycznej 110 kV S-220 R-Boguszów – R-Podzamcze oraz S-223 relacji R-Boguszów – R-Marciszów wraz z budową traktów światłowodowych. Z uwagi na różnorodne ukształtowanie terenu i zmiany w zagospodarowaniu na przestrzeni lat, istotnym było zaprojektowanie inwestycji w taki sposób, aby jej fizyczna przebudowa odbyła się szybko i sprawnie. Zależało nam, aby stan po przebudowie był jak najmniej uciążliwy dla środowiska, ludzi i bezpośredniego sąsiedztwa. I to nam się w 100% udało! Prace zostały wykonane zgonie z wytycznymi inwestora, o czym świadczy przyjęty bez żadnych usterek protokół końcowy realizacji projektu.

Ze względu na bardzo uciążliwe warunki atmosferyczne, okres zimowy oraz trudny teren górzysty, zrealizowane zadanie pozwoliło nam ugruntować wiedzę i praktyczne doświadczenie, m.in. jak prawidłowo szacować koszty inwestycji w zależności od warunków panujących na budowie, jak działać przy stałej współpracy z projektantami linii napowietrznej, jeśli zachodzi nagła konieczność wprowadzenia zmian.

Nasza praca przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu wałbrzyskiego, a tym samym zapewniła ciągłość pracy i zwiększenie możliwości przesyłowych Krajowego Systemu Energetycznego.