Rozbudowa sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza - eltelnetworks.pl

Projekt rozbudowy sieci wysokich i najwyższych napięć, Angola

Projekt rozbudowy sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza

15 min

We hereby acknowledge that Energoprojekt Kraków SA, now Eltel Networks Engineering SA, has performed for us between the years 2016 and 2021 the following works: design review of the detailed design documents and drawings for the transmission lines in Angola [...], design review of the detailed design documents and drawings for secondary systems for substations in Angola […], supervision services during construction stage of the project. We confirm that the works have been performed promptly and with due diligence. Herein we express our thanks to the review teams and office management for engaging competent designers and achieving very constructive and effective remarks during project implementation. We consider Eltel Networks Engineering SA is a reliable, competent, trustworthy and commendable partner.

Hader C Hout
Senior Associate/ Electrical Engineering and Telecommunications
Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) s.a.l.

Rozbudowa napowietrznych sieci elektroenergetycznych w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza - eltelnetworks.pl
Prace projektowe i formalno-prawne dla sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli – elektroenergetyczne słupy kratowe - eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Ministerstwo Energii i Wody Angoli (MINEA)
Lokalizacja: Angola, prowincje: Luanda, Bengo, Kwanza Północna oraz Malanje
Termin wykonania: 2016 – 2021

Projekt rozbudowy sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli, mapa poglądowa inwestycji – eltelnetworks.pl

DANE LINII

  • 6 nowych jednotorowych linii 400 kV (podwójna/potrójna wiązka)
  • jedna nowa jednotorowa linia 220 kV (przewód pojedynczy)
  • jedna nowa dwutorowa linia 220 kV (podwójna wiązka)
  • jedna nowa jednotorowa linia 110 kV (przewód pojedynczy)
  • łączna długość linii ponad 750 km
  • ponad 1900 stanowisk słupów, 22 typy słupów
  • stacja elektroenergetyczna Zango 220/60 kV (w zakresie obwodów wtórnych i telekomunikacji)
  • stacja elektroenergetyczna Bita 400/220/60 kV (w zakresie obwodów wtórnych i telekomunikacji)

WYZWANIE

Eltel Networks Engineering SA w ramach współpracy z Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) s.a.l. brał udział w projekcie rozbudowy sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza. Realizacja projektu była podyktowana rosnącym popytem na energię elektryczną w związku z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Klientem było Ministerstwo Energii i Wody Angoli (MINEA) reprezentowane przez Biuro Rozwoju Środkowej Kwanzy (GAMEK). W ramach umowy świadczyliśmy usługi w zakresie doradztwa technicznego, w tym udział w badaniach słupów, weryfikacji dokumentacji projektowej oraz nadzoru technicznego na budowie linii przesyłowych oraz stacji elektroenergetycznych wysokich napięć.

W zakresie linii projekt obejmował 6 linii 400 kV (Laúca-Catete, Laúca -Capanda, Laúca -Cambutas, Cambutas-Bita, Catete-Bita, Capanda-Malanje), 2 linie 220 kV (Bita-Zango, Bita-Camama) oraz jedną 110 kV (Cacuso-Calandula).

Przedsięwzięcie było gigantyczne – idealnie obrazuje to sumaryczna długość linii, łączna ilość słupów oraz załączona powyżej mapa poglądowa. To jednak widać na pierwszy rzut oka. To co niewidoczne, to między innymi lokalizacja linii w różnych strefach wiatrowych i terenach (od relatywnie płaskiego, poprzez podmokły, a na górzystym kończąc), często oddalonych od głównych szlaków komunikacyjnych czy też skupisk ludzkich. Nasi pracownicy mogli to odczuć na własnej skórze, gdy w ramach nadzoru na budowie musieli poruszać się po bezdrożach, na których momentami nawet samochód terenowy z napędem na cztery koła miał problemy z pokonaniem przeszkód, szczególnie w porze deszczowej.

Jedną z trudności, którą projektanci musieli przezwyciężyć, to - w momencie rozpoczęcia projektu - nieznajomość obowiązujących w danym kraju standardów dotyczących projektowania linii. Jednak dzięki temu, że osoby wytypowane do realizacji tego zadania miały już doświadczenie z projektami zagranicznymi, łatwiej było im się dostosować do zmiany podejścia i przyswoić nowe wymagania.

W projekcie brały udział zespoły m.in. z Polski, Libanu, Brazylii oraz Angoli, co tworzyło prawdziwy tygiel kulturowy. Na początku mogło stanowić to pewne utrudnienie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy otrzymana do sprawdzenia dokumentacja nie była opracowana w języku angielskim bądź trzeba było się porozumieć z pracownikami będąc na budowie. Udało nam się to wszystko przezwyciężyć i komunikowaliśmy się bez nieporozumień.

Rozbudowa sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli – system słupów kratowych dla linii napowietrznych - eltelnetworks.pl
Prace projektowe sieci wysokich i najwyższych napięć w Angoli w związku z budową elektrowni wodnej na rzece Kwanza - eltelnetworks.pl

EFEKT

Projekt ten, realizowany przez zespół Eltel Networks Engineering SA od początku 2016 do końca 2021 roku był interesującym i wymagającym zleceniem z rynku zagranicznego. Zadania wykonaliśmy terminowo z zachowaniem wysokich standardów. Potwierdza to, że nasz zespół jest partnerem biznesowym, który dostarcza klientom trudne, niecodzienne projekty, w ustalonych terminach oraz w oczekiwanej przez nich jakości.