Fragment dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV Kozienice-Miłosna zamodelowanej w programie Revit – eltelnetworks.pl

Projekt wykonania modelu BIM nowo powstającej dwutorowej linii 2x400 kV Kozienice-Miłosna

Projekt wykonania modelu BIM nowo powstającej dwutorowej linii 2x400 kV Kozienice-Miłosna w związku z przebudową istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

15 min
Koncepcja planowanej napowietrznej linii energetycznej 400 kV – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Centralna Jednostka Inwestycyjna
Lokalizacja: woj. mazowieckie - powiat miński, otwocki, garwoliński, kozienicki
Termin wykonania: 2022

DANE LINII

  • 196 stanowisk słupów, 29 typów słupów
  • jedna nowa dwutorowa linia 2x400 kV
  • długość linii ponad 71,8 km
Fragment dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV Kozienice-Miłosna zamodelowanej w programie Revit – eltelnetworks.pl
Model słupa mocnego wraz z prefabrykowanym fundamentem – eltelnetworks.pl

WYZWANIE

Eltel Networks Engineering SA brał udział w projekcie wykonania modelu BIM nowo powstającej dwutorowej linii 2x400 kV Kozienice-Miłosna. Inwestycja jest przebudową istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

Istniejąca jednotorowa linia została zaprojektowana pod koniec lat 60. XX w i wybudowana w 1970 roku. Linia łącząca stację elektroenergetyczną Miłosna z elektrownią i stacją elektroenergetyczną Kozienice zapewnia zasilanie północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadza z Elektrowni Kozienice.

Wyzwaniem było zamodelowanie w metodyce BIM nowo powstającej dwutorowej linii 2x400 kV Kozienice-Miłosna, ponieważ był to pierwszy polski pilotażowy projekt wykorzystujący BIM do stworzenia modelu linii energetycznej o znaczeniu strategicznym dla Polski. Dzięki zaangażowaniu zespołu Eltel Networks Engineering SA oraz zdobytemu doświadczeniu, Building Information Modelling (BIM) wdrażany w budownictwie ogólnym został z sukcesem zaimplementowany w branży elektroenergetycznej. Cieszący się popularnością BIM wdrażany jest przez wykonawców, projektantów, ale też coraz częściej przez świadomych inwestorów prywatnych.

BIM to proces przepływu, gromadzenia i przetwarzania informacji, przy użyciu narzędzi komputerowych, niezbędnych do efektywnego wykorzystania zasobów, w celu realizacji zamierzenia budowlanego od koncepcji poprzez budowę oraz eksploatację. Można również definiować BIM jako parametryczny model informacyjny procesu budowlanego, zawierający wszystkie niezbędne dane oraz właściwości pozwalające wiernie odzwierciedlić rzeczywisty obiekt w przestrzeni cyfrowej wraz z towarzyszącymi mu procesami.

Stworzony model linii dwutorowej 400kV w programie Revit składał się z rodzin słupów, stóp fundamentowych, izolatorów oraz przewodów. Ponadto, zamodelowany został teren odzwierciedlający teren projektowany. Aby model przekazywał jak najwięcej szczegółów, przed eksportem do IFC, wszystkie elementy modelu zostały nasycone informacjami. Model wraz z terenem podzielono i wyeksportowano sekcjami, aby możliwa była nawigacja przy oglądaniu wizualizacji. Po wykonaniu kompletnego modelu stworzono rysunki stanowiące dokumentację projektową.

Fragment modelu ze słupami przelotowymi o płaskim układzie przewodów wraz z fundamentami – eltelnetworks.pl
Fragment modelu ze słupami mocnymi o płaskim układzie przewodów wraz z fundamentami – eltelnetworks.pl

EFEKT

Projekt zamodelowania w metodyce BIM dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV Kozienice-Miłosna zrealizowany przez zespół Eltel Networks Engineering SA w 2022 roku był pilotażowym w polskiej branży energetycznej. Efektem projektu było wykonanie modelu BIM z wykorzystaniem optymalnych rozwiązań jakie umożliwia najnowsze oprogramowanie oraz rozszerzenie kompetencji zespołu Eltel Networks. Zastosowanie technologii BIM przyczyniło się do oszczędności czasu oraz obniżenia kosztów prowadzenia projektu, między innymi dzięki możliwości tworzenia dokumentacji w fazach projektów budowlanych, wykonawczych oraz ułatwieniom przy przygotowaniu wielu wariantów tego samego projektu i szybsze tworzenie zestawień materiałowych. BIM daje więc wymierne korzyści wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego: projektantowi, wykonawcy oraz inwestorowi. Sprawna realizacja projektu dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV Kozienice-Miłosna potwierdza, że nasz zespół jest partnerem biznesowym, który zapewnia dobrą współpracę, dostarcza nietuzinkowe projekty w wyznaczonych terminach oraz zawsze dba o najwyższą jakość wykonania.