Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Konin

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Konin

Modernizacja rozdzielni 110 kV w SE Konin w ramach zadania „Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV Konin”

15 min

Profesjonalizm, współpraca, wspólne dążenie do szukania rozwiązań i osiągniecia celu, brak eskalacji problemów – to informacja zwrotna, którą otrzymaliśmy od inwestora na temat naszej pracy. Podczas realizacji tej inwestycji usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii na temat Eltel Networks i wysokiej jakości wykonania robót elektroenergetycznych, co utwierdza nas w przekonaniu, iż tylko pełne zaangażowanie i wola obustronnej współpracy jest wyznacznikiem osiągnięcia sukcesu.

Jakub Kołodziejczyk
Kierownik Sekcji Kierowników Budowy
Kierownik Projektu Modernizacji SE Konin
Eltel Networks Energetyka SA

Stacja Elektroenergetyczna 220/110 kV Konin – rozdzielnia napowietrzna – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: PSE S.A.
Lokalizacja: SE Konin, woj. wielkopolskie
Koszt inwestycji: 21 mln PLN
Termin wykonania: 2022

Stacja Elektroenergetyczna 220/110 kV Konin – 26 polowa rozdzielnia wnętrzowa GIS 110 kV - eltelnetworks.pl

DANE STACJI

 • 26 polowa rozdzielnia wnętrzowa GIS 110 kV
 • 13 polowa rozdzielnia napowietrzna 220 kV
 • 24 polowa rozdzielnia napowietrzna 110 kV
 • 15 261 m3 kubatura budynku technologicznego oraz rozdzielni GIS
 • ok. 5,5 ha teren stacji elektroenergetycznej

WYZWANIE

Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej Konin stanowiła ogromne wyzwanie zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy. Inwestor zadania, PSE S.A., po ogłoszeniu upadłości przez pierwszego wykonawcę, podzielił realizację prac na SE Konin na trzy etapy:

 1. Wykonanie niezbędnych prac umożliwiających uruchomienie rozdzielni 110 kV w stacji Konin w ramach zadania „Modernizacja stacji 220/110 kV Konin”
 2. Modernizacja rozdzielni 110 kV w stacji Konin w ramach zadania „Modernizacja stacji 220/110 kV Konin”
 3. Modernizacja rozdzielni 220 kV w stacji Konin w ramach zadania „Modernizacja stacji 220/110 kV Konin” – ogłoszenie postępowania w 2023 roku

Inwestor stał przed koniecznością znalezienia wykonawcy, który podejmie się dokończenia prac rozpoczętych przez poprzednią firmę elektroenergetyczną. Było to wyjątkowo trudne zadanie ze względu m.in. na:

 • warunki terenowe - teren podmokły w pobliżu jeziora powodował ciągłe zastoiny wody w kablowni budynku GIS
 • granice odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi dostawcami - koordynacja tych trudnych kwestii spadła na wykonawcę
 • konieczność przebudowy istniejącej (z końca lat 60-tych) R110 kV AIS w zakresie powiązania z rozdzielnią GIS 110 kV

Eltel Networks, jako firma od zadań trudnych i wymagających najwyższych umiejętności technicznych, przezwyciężyła wszystkie napotkane przeciwności. Dodatkowo, podjęliśmy wyzwanie i z sukcesem wykonaliśmy wymienione prace na SE Konin w ramach etapu 2:

 • budowa bramek i wprowadzenie napowietrznych linii 110 kV do R110 kV GIS
 • uruchomienie linii 110 kV wraz z pracami w obwodach wtórnych między SE Konin a Elektrownią Konin
 • prace ogólnobudowlane w zakresie budynku technologicznego i GIS oraz przyległego terenu
 • prace w zakresie odwodnienia terenu wraz z kanalizacją deszczową
 • uziemienie i ochrona odgromowa w zakresie modernizowanej części R110 kV
 • częściowy demontaż starej R110 kV
 • uruchomienie RPW 400/230VAC wraz z linią SN
 • prace w zakresie telekomunikacji umożliwiające uruchomienie linii w nowej lokalizacji
 • niezbędne prace projektowe
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych do realizacji przedsięwzięcia

W związku z faktem, że przejęliśmy realizację prac po upadłości innego wykonawcy, napotkaliśmy wiele wyzwań i trudności związanych z granicami odpowiedzialności za zakresy robót, a także pewne „niespodzianki” które ujawniły się, np. przy demontażu ponadgabarytowych fundamentów z pól R110 kV. Jednakże, za każdym razem, dzięki proaktywnemu podejściu całego zespołu Eltel Networks, pokazywaliśmy inwestorowi, że nie szukamy problemów, lecz zawsze dążymy do wdrożenia optymalnych rozwiązań. Nasz profesjonalizm, terminowość i jakość prac były i są doceniane na odbiorach, spotkaniach technicznych oraz radach budowy. Lata doświadczeń i zdobytej wiedzy, pozwalają nam budować markę Eltel Networks, jako firmy od zadań specjalnych, wyjątkowo trudnych i niestandardowych – z czego jesteśmy szczególnie dumni!

Stacja Elektroenergetyczna Konin - budynek technologiczny oraz GIS – eltelnetworks.pl
Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV Konin – linie kablowe – eltelnetworks.pl

EFEKT

Efektem naszych prac jest uruchomiona i działająca R110 kV GIS (26 polowa) z uruchomionymi 13 liniami 110 kV i możliwością wprowadzenia kolejnych linii energetycznych, co będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Obecna rozdzielnia umożliwia również uruchomienie w układzie docelowym dwóch nowych jednostek AT 275 MVA będących w zakresie etapu III modernizacji SE Konin. Dzięki uruchomieniu linii 110 kV własności Energa, ta spółka dystrybucyjna osiągnęła pewniejsze zasilanie swoich rozdzielni GPZ, co poprawia bezpieczeństwo energetyczne województwa wielkopolskiego na obszarze miasta Konin i gmin ościennych.

Należy podkreślić, że zrealizowane zdanie modernizacji SE Konin wymagało bardzo efektywnej współpracy z właścicielami obiektów wprowadzanych do stacji i sąsiadującej elektrowni. Ogromną rolę odegrała tu bardzo dobra komunikacja i współpraca ze wszystkimi interesariuszami. Bez tak otwartego i nastawionego na dialog podejścia wiele spraw mogłoby czekać na finalne rozwiązanie przez kolejne lata.

Cenna nauka płynąca z tego projektu jest taka, iż tylko dzięki ponadwymiarowemu zaangażowaniu zgranego, dobrze „naoliwionego” zespołu #ZałogaEltelNetworks można osiągnąć bardzo wiele i zagwarantować pełny sukces realizacji inwestycji, jako pewny i sprawdzony w „trudnym terenie” wykonawca.