Budowa napowietrznej linii energetycznej 110 kV Piła Krzewina – GPZ Miasteczko Krajeńskie – eltelnetworks.pl

Linia elektroenergetyczna 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie

Budowa napowietrznej linii energetycznej 110 kV Piła Krzewina – GPZ Miasteczko Krajeńskie

15 min

Ta linia wysokiego napięcia była w planach inwestora od ponad 30 lat. Eltel Networks zrealizował ten plan. Co więcej, wybudowaliśmy linię energetyczną i załączyliśmy pod napięcie w błyskawicznym czasie 12 miesięcy. Naszą pracę wykonaliśmy według najwyższych standardów, o czym świadczy fakt, że każdy odbiór powykonawczy odbył się bezusterkowo.

Szymon Wierzchowski
Dyrektor Projektu
Eltel Networks Energetyka SA

Linia elektroenergetyczna 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie, słup kratowy – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: ENEA Operator SA
Lokalizacja: Stacja Krzewina – GPZ Miasteczko Krajeńskie
Wartość inwestycji: 7 mln PLN
Termin wykonania: 2023

Budowa nowej linii energetycznej 110 kV Piła Krzewina – GPZ Miasteczko Krajeńskie – eltelnetworks.pl

DANE LINII

 • ponad 10 km linii napowietrznej
 • 800 m linii kablowej
 • 40 nowych słupów kratowych
 • przebudowa 5 kolizji z liniami SN i nn

 

WYZWANIE

Eltel Networks, na podstawie wygranego przetargu, otrzymał zadanie budowy nowej linii energetycznej 110 kV relacji Piła Krzewina – GPZ Miasteczko Krajeńskie. Łącznie wybudowaliśmy 10,5 km linii napowietrznej i 800 m linii kablowej. Do zadań #ZałogaEltelNetworks należało:

 • budowa 22 fundamentów prefabrykowanych i 18 fundamentów palowych
 • budowa, dostawa i montaż 40 słupów kratowych
 • dostawa i montaż izolacji na 40 słupach
 • wykonanie naciągów przewodów fazowych i światłowodowych na długości 10,5 km
 • budowa wprowadzeń odcinków kablowych na długości 800 m do SE Krzewina i GPZ Miasteczko Krajeńskiej
 • wprowadzenie i powiązanie linii i przewodów światłowodowych ze stacją 220/110 kV Piła Krzewina i stacją Miasteczko Krajeńskie
 • wykonanie wycinki drzew i krzewów
 • zabudowa systemu Dynamicznego Obciążenia Linii (DOL)
 • likwidacja 5 kolizji linii energetycznych SN i nn z linią 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie
 • uzyskanie dysponowania prawa do terenu z 125 właścicielami w postaci służebności przesyłu i artykułu 124 ustawy o gospodarce przestrzennej
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) oraz jej zmiana

Podczas realizacji inwestycji, sporym wyzwaniem okazał się fakt, iż połowa linii napowietrznej, tj. od słupa 20 do słupa 40 w stronę GPZ Miasteczko Krajeńskie, była budowana w Dolinie Noteci, na bardzo restrykcyjnych przyrodniczo terenach. Pierwotna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) zakładała wykonywanie zadań tylko w okresie od 15 października do 1 marca. Spowodowało to istotne utrudnienia technologicznie w wykonaniu 18 palowych fundamentów, m. in. ze względu na czas schnięcia betonu pod oczepy.

Inwestycja budowy linii napowietrznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie była realizowana w okresie wysokiej inflacji, co spowodowało istotny wzrost kosztów jej realizacji, które Eltel Networks czasowo pokrył wywiązując się – pomimo ogromnego ciężaru finansowego – z zawartej umowy na realizację prac.

Mimo napotkanych utrudnień i nieplanowanych okresów oczekiwania na decyzje administracyjne, które spowodowały przesunięcie w czasie niektórych prac oraz dodatkowy wzrost kosztów, pełne zaangażowanie i profesjonalizm #ZałogaEltelNetworks umożliwił nam wybudowanie nowej linii energetycznej oraz załączenie jej pod napięcie w rekordowym czasie 12 miesięcy.

 

EFEKT

Wybudowanie nowej linii energetycznej 110 kV od stacji energetycznej Krzewina do GPZ Miasteczko Krajeńskie zapewniło dwustronne zasilanie gminy Miasteczko Krajeńskie, a tym samym istotny wzrost bezpieczeństwa energetycznego tego regionu. Wykonana przez nas inwestycja, ma tym większe znaczenie, iż łączy się bezpośrednio z przebudowanym kilka lat wcześniej GPZ Miasteczko Krajeńskie.
Podczas realizacji tego projektu stosowaliśmy zasadę wewnętrznego odbioru przed odbiorami częściowymi inwestora. Efektem tego podejścia był odbiór każdego z etapów prac bez istotnych usterek wpisanych do protokołu odbiorczego.