Linia elektroenergetyczna 220 kV Morzyczyn–Recław – eltelnetworks.pl

Linia elektroenergetyczna 220 kV Morzyczyn–Recław

Modernizacja linii napowietrznej Morzyczyn–Recław polegająca na zmianie napięcia z 110 kV na 220 kV

15 min

Linia energetyczna Morzyczyn–Recław, wybudowana w 1983 r. w gabarycie linii 220 kV, przez prawie 40 lat pracowała na napięciu 110 kV. #ZałogaEltelNetworks, wykorzystując zapisy specustawy przesyłowej, zrealizowała dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych jedyną w Polsce zmianę napięcia z 110 kV na 220 kV na linii Morzyczyn-Recław.

Szymon Wierzchowski
Dyrektor Projektu
Eltel Networks Energetyka SA

Modernizacja linii napowietrznej polegająca na zmianie napięcia z 110 kV na 220 kV – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Lokalizacja: Stacja Morzyczyn – Stacja Recław
Koszt inwestycji: 21mln PLN
Termin wykonania: 2016 – 2024

Wykonanie modernizacji energetycznej linii napowietrznej Morzyczyn–Recław – eltelnetworks.pl

DANE LINII

  • 72 km linii napowietrznej
  • 220 słupów kratowych
  • zmiana napięcia linii z 110 kV na 220 kV


WYZWANIE

W ramach wygranego przetargu, Eltel Networks przystąpił do modernizacji napowietrznej linii energetycznej Morzyczyn–Recław, polegającej na zmianie napięcia linii z 110 kV na 220 kV. Do naszych prac należało:

  • wymiana 3 słupów kratowych
  • wzmocnienie słupów energetycznych na 6 stanowiskach
  • malowanie 220 słupów kratowych
  • wymiana 72 km przewodu OPGW na jednym torze
  • regulacja zwisów przewodów roboczych w 10 sekcjach
  • zabezpieczenie i wykonanie 5 kolizji linii średniego napięcia (SN) z linią energetyczną 220 kV
  • wykonanie wycinki pod linią 220 kV na długości ok. 25 km

Dodatkowo, przed rozpoczęciem prac wykonawczych, #ZałogaEltelNetworks musiała uzyskać prawo do terenu w formach służebność przesyłu, 124A, 124 oraz wywłaszczenie na podstawie specustawy na całej długości linii, tj. 72 km w pasie 2x25 m.

Modernizacja linii napowietrznej 220 kV Morzyczyn–Recław – eltelnetworks.pl
Linia elektroenergetyczna 220 kV Morzyczyn–Recław – eltelnetworks.pl


EFEKT

Efektem końcowym naszych prac było wykonanie modernizacji energetycznej linii napowietrznej Morzyczyn–Recław, polegającej na zmianie napięcia z 110 kV na 220 kV. Była to jedyna do tej pory tego typu inwestycja przeprowadzona w Polsce. Wykonanie ustalonego zakresu prac oraz zastosowanie pionierskiego rozwiązania dostosowania linii 110 kV do pracy na napięciu 220 kV, było możliwe dzięki wykorzystaniu zapisów specustawy przesyłowej.
Przeprowadzona inwestycja przyczyniła się do wzmocnienia zasilania w województwie zachodnio-pomorskim o linię 220 kV, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.