Linia elektroenergetyczna 330 kV Jurbarkas – Bitenai, Litwa, słup kratowy - eltelnetworks.pl

Linia elektroenergetyczna 330 kV Jurbarkas – Bitenai, Litwa

Realizacja prac montażowo – naciągowych na dwutorowej napowietrznej linii 330 kV Jurbarkas – Bitenai na Litwie

20 min

#ZałogaEltelNetworks, jak zawsze, wykonała powierzone zadania w profesjonalny sposób i w uzgodnionym terminie, co wpłynęło pozytywnie na niezawodne działanie sieci przesyłowej na Litwie. W naszej branży – wykonawstwa elektroenergetycznego – jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stajemy każdego dnia, jest utrzymanie jak najlepszej komunikacji w zespole oraz zapobieganie nieporozumieniom, aby bezpiecznie i wydajnie pracować. To właśnie te założenia przyczyniły się do naszego sukcesu i zadowolenia inwestora.

Marek Zglejc
Kierownik Robót
Eltel Networks Energetyka SA

Linia elektroenergetyczna 330 kV Jurbarkas – Bitenai, izolatory – eltelnetworks.pl

FAKTY

Operator: LITGRID
Inwestor: UAB Enersense
Lokalizacja: Jurbarkas – Bitenai, Litwa
Koszt inwestycji: 0,5 mln EUR
Termin wykonania: 2023

Prace montażowo – naciągowe na dwutorowej napowietrznej linii 330 kV Jurbarkas – Bitenai, Litwa– eltelnetworks.pl

DANE LINII

 • 2 sekcje przewodów fazowych (11,039 km)
 • 4 sekcje OPGW (12,85 km)
 • 18 kompletów mostków prądowych
 • 1122 sztuki odstępników fazowych
 • 1104 sztuki tłumików drgań na przewodach fazowych
 • 227 sztuk odstraszaczy ptaków

 

WYZWANIE

Inwestor, UAB Enersense, zwrócił się do Eltel Networks z pytaniem dotyczącym realizacji prac na odcinku linii energetycznej 330 kV Grobine – Klaipeda. W toku negocjacji oraz przedstawienia warunków jakości i wykonania prac, #ZałogaEltelNetworks otrzymała również zlecenie na kolejny odcinek napowietrznej linii energetycznej 330 kV Jurbarkas – Bitenai w zakresie stanowisk 86-114.

Podczas realizacji działań na linii 330 kV Jurbarkas – Bitenai nasze prace polegały na:

 • montażu nowych przewodów fazowych (2 sekcje - łącznie 28 przęseł w układzie dwuprzewodowym na fazę, a łączna długość przewodu ASCR wynosiła prawie 133 km)
 • montażu przewodu OPGW (4 sekcje - łącznie 33 przęsła)
 • wykonaniu prowadzenia OPGW po konstrukcji słupowej na 4 słupach
 • instalacji mostków prądowych na nowych słupach (łącznie)
 • montażu odstępników fazowych (1122 sztuki)
 • instalacji tłumików drgań na przewodach fazowych i OPGW
 • podwieszeniu 30 kompletów łańcuchów izolatorowych szklanych
 • zawieszeniu 227 sztuk odstraszaczy ptaków zamontowanych w 6 przęsłach na OPGW
 • zabezpieczeniu kolizji w trakcie realizacji prac

Naszym największym wyzwaniem w tym projekcie był bardzo krótki termin zakończenia powierzonego zakresu prac. Zamawiającemu zależało na ukończeniu całości prac w ok. 40 dni, a my wykonaliśmy to zadanie jeszcze krócej, bowiem w 37 dni.
Dodatkowym utrudnieniem, z którym na co dzień się nie spotykamy, była nowo zaprojektowana, długa na prawie 10 km sekcja przewodów roboczych. Na tak długim odcinku linii napowietrznej, niestety ale pojawiły się znaczne różnice wysokości zawieszenia przewodów na stanowiskach słupowych, co powodowało trudności podczas regulacji zwisu przewodów. Do tego istniejące linie SN i nn, drogi lokalne, rzeka Jura, wiele terenów bagiennych w pobliżu rzeki Niemen stanowiły kolejne utrudnienia, z jakimi mieliśmy do czynienia na naszym odcinku prac.
Trzeba również podkreślić, że podczas wykonywania zadań mieliśmy bardzo trudne i wymagające warunki pogodowe. Przełom marca i kwietnia był wyjątkowo zimny, z dużą ilością opadów śniegu i marznącego deszczu. Do tego dochodziły porywiste, zimne wiatry, które bardzo utrudniały nam pracę.
Finalnie, dzięki determinacji i profesjonalnemu podejściu #ZałogaEltelNetworks wszelkie niedogodność zostały rozwiązane, a zadanie ukończone przed czasem założonym w umowie. Dodatkowo, poprzez wykorzystanie nietypowych w Polsce rozwiązań, jak projektowanie długich sekcji przewodowych, nasze brygady wzbogaciły swoje umiejętności wykonawcze oraz udoskonaliły zdolność pracy pod silną presją czasu.

Linia elektroenergetyczna 330 kV Jurbarkas – Bitenai, usługi dronem – eltelnetworks.pl
Budowa linii elektroenergetycznej 330 kV Jurbarkas – Bitenai, Litwa – eltelnetworks.pl

 

EFEKT

Eltel Networks, uczestnicząc w strategicznym dla LITGRID projekcie energetycznym, terminowo zrealizował powierzone zadanie, co przyczyniło się do niezawodnego działania sieci przesyłowej na Litwie Zachodniej. Według LITGRID, wykonana przebudowa, stanowi pierwszy etap projektu budowy linii elektroenergetycznej 330 kV Kruonis HAE – Bitėnai.
Przyszła linia wzmocni sieć przesyłową na Litwie Zachodniej i zapewni bezpieczeństwo energetyczne po wybudowaniu połączenia morskiego z Polską „Harmony Link” i odłączeniu od elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego napięcia w obwodzie kaliningradzkim w Rosji i na Białorusi. Do tej pory Litwa, Łotwa i Estonia wraz z Rosją i Białorusią działają w tzw. pierścieniu BRELL, gdzie w Rosji częstotliwość sieci jest centralnie regulowana. LITGRID przygotowuje litewski system elektroenergetyczny do odłączenia od BRELL i rozpoczęcia pracy w trybie synchronicznym z Polską, Niemcami i innymi krajami Europy kontynentalnej w 2025 roku.