Słup elektroenergetyczny SC34 / M3, badania obciążeń słupa na stacji prób – eltelnetworks.pl

Standardy słupów linii elektroenergetycznych 400 kV

Opracowanie dokumentacji wykonawczej standardowych słupów dla dwutorowych i jednotorowych elektroenergetycznych linii napowietrznych 400 kV

20 min

Opracowanie dokumentacji nowych serii słupów 400 kV dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych nie zdarza się często, więc projekt ten był dla firmy Eltel Networks zarówno wyróżnieniem, jak i wyzwaniem. W trakcie projektu opracowano między innymi dokumentację techniczną dla ponad trzydziestu typów słupów, nie wliczając podwyższeń słupów. Projekt był realizowany podczas pandemii wirusa Covid-19, która postawiła nas w sytuacji dotychczas niespotykanej, jeśli chodzi o warunki życia i pracy. Firma Eltel Networks dołożyła jednak wszelkich starań, aby prace zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, a jakość dokumentacji była na najwyższym poziomie.

Łukasz Dąbrowski
Kierownik Projektu
Eltel Networks Engineering SA

Słup elektroenergetyczny SC34 / P, badania obciążeń słupa na stacji prób – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Lokalizacja: Linie energetyczne 400 kV
Wartość inwestycji: 3,145 mln PLN
Termin wykonania: 2020 - 2023

Model przestrzenny zaprojektowanego słupa dwutorowego linii 400 kV – eltelnetworks.pl

DANE SŁUPÓW

 • 3 serie słupów: SB34 - 13 typów, SC34 - 15 typów, YC34 - 9 typów
 • słupy jednotorowe i dwutorowe linii 400 kV
 • układ przewodów płaski, trójkątny, beczkowy, pionowy

 

WYZWANIE

Zadanie Eltel Networks polegało na opracowaniu dokumentacji wykonawczej serii standardowych słupów linii elektroenergetycznych 400 kV w strefie obciążenia wiatrem W2 i strefie obciążenia oblodzeniem S2 oraz w strefie obciążenia wiatrem W1 i strefie obciążenia oblodzeniem S2. Zamawiający zlecił nam wykonanie projektów słupów linii dwutorowych i jednotorowych.
Prace projektowe zostały poprzedzone opracowaniem koncepcji rozwiązań projektowych, w wyniku której została określona ostateczna liczba projektowanych słupów wchodzących w skład poszczególnych serii W2S2 oraz W1S2 i asortyment projektowanych słupów oraz podstawowe założenia do ich projektowania. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do bieżących uzgodnień z nami w sprawie założeń projektowanych słupów określonych w koncepcji. Liczba typów słupów, dla których należało opracować dokumentację wykonawczą, wynosiła łącznie 37 sztuk (w tym słupy jednotorowe), a dla każdego typu słupa przewidywano co najmniej 5 wersji wysokościowych. Jeden z zaprojektowanych modeli słupa dwutorowego linii 400 kV okazał się być prawdziwym rekordzistą pod względem wysokości, jak i wagi konstrukcji – mierzy niemal 140 m wysokości i waży 211 ton stali.
Dodatkowo, w ramach przedmiotu zamówienia, #ZałogaEltelNetworks:

 • opracowała kompletną dokumentację zaprojektowanych słupów na potrzeby projektów budowlanych linii budowanych w oparciu o zaprojektowane słupy zawierającą m.in.: opis techniczny, założenia przyjęte do obliczeń, główne układy obciążeń, sylwetki słupów, wyniki obliczeń, maksymalne wytężenia prętów, wartości maksymalnych reakcji na fundamenty
 • przeprowadziła badania obciążeniowe dwóch słupów (serii S2W2), tj. 1 słupa przelotowego i 1 słupa mocnego dla dwutorowych elektroenergetycznych linii napowietrznych 400 kV wraz z ich wyprodukowaniem i montażem kontrolnym, transportem na stację badawczą, nadzorem montażu i przebiegiem badań na stacji wraz z opracowaniem sprawozdań z badań obciążeniowych słupów.

Należy podkreślić, że badania obciążeniowe słupów wykonane były zgodnie ze specyfikacjami badań opracowanymi przez Wykonawcę oraz programami badań obciążeniowych, które były opracowane, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, przez przedstawicieli stacji badawczej na zlecenie Wykonawcy. Wszystkie zaprojektowane konstrukcje są zgodne z wytycznymi norm PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04, PN-EN 50341-2-22:2022-06 oraz normami specyfikacji klienta.

Cały zakres umowy był poważnym wyzwaniem nawet dla wiodącego biura projektowego w Polsce, jakim jest Eltel Networks Engineering SA. Prace były przeprowadzone dla kluczowego klienta, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Mimo komplikacji związanych z pandemią Covid-19 oraz trudnościami organizacyjnymi, w pełni profesjonalnie i z sukcesem zrealizowaliśmy uzgodniony zakres prac.
Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z wymaganiami, umową oraz obowiązującymi standardami. Inwestor odebrał zamówione zakresy prac, a przedmiotowe słupy w istotny sposób posłużą do rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Koncepcja słupa rozgałęźnego wraz z mostkami obejściowymi – eltelnetworks.pl
Model obliczeniowy słupa rozgałęźnego – eltelnetworks.pl

 

EFEKT

Efektem końcowym naszych prac było wykonanie zadania inwestycyjnego umożliwiającego wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. PSE SA planuje wykorzystać opracowane przez Eltel Networks projekty wykonawcze przy realizacji, m.in. poniższych zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 400 kV w okolicy stacji 400/110 kV Żarnowiec z wprowadzeniem linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec.
 2. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji nowa stacja 400 kV w okolicy stacji 400/110 kV Żarnowiec do wcięcia linii 400 kV Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo.
 3. Budowa linii 400 kV relacji nowa stacja 400 kV w okolicy stacji 400/110 kV Żarnowiec - Gdańsk Przyjaźń.
 4. Przebudowa linii energetycznej 400 kV relacji nowa stacja 400 kV w okolicy stacji 400/110 kV Żarnowiec – Żarnowiec na dwutorową linię 400 kV.
 5. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina.

Model uniwersalnego słupa mocnego/krańcowego z przewodami w układzie płaskim, z możliwością wpięcia środkowej fazy w kilku dedykowanych punktach – eltelnetworks.pl
Model słupa przelotowego z łańcuchami ŁPV – eltelnetworks.pl

 

Poniższe obrazy przedstawiają:

 • nietypowy model zakratowania z wykorzystaniem elementów wielogałęziowych, koniecznych ze względu na wielkości przekazywanych sił
 • model węzła połączenia krawężników w układzie wielogałęziowym sprawdzany w oprogramowaniu BIM
 • mapę naprężeń węzła do analizy wytrzymałościowej słupa kratowego.

Model przestrzenny węzła połączenia krawężników w układzie wielogałęziowym – eltelnetworks.pl