Dostawca usług energetycznych - specjalistka w akcji - Eltel Networks

Dbamy o infrastrukturę energetyczną społeczeństwa

Bezpiecznie i profesjonalnie budujemy inteligentne sieci energetyczne dla zrównoważonego rozwoju, dbając o ochronę zdrowia naszych pracowników oraz najwyższą jakość wykonania.

Dołącz do nas

Kontakt

Linia 400 kV Reisadalen – Skillemoen, Norwegia

Dostarczanie bezpiecznej energii w Polsce i zagranicą, nawet w najtrudniejszych warunkach, to nie jest łatwe zadanie. Jeśli zajmą się tym nasi profesjonaliści, to sprostamy największym wyzwaniom!

Zobacz więcej
Innowacje w energetyce - prace na wysokości - Eltel Networks

Usługi innowacyjne

Wykonujemy szereg usług innowacyjnych, których zastosowanie znacząco podnosi efektywność realizacji inwestycji elektroenergetycznych, np. wykorzystanie dronów, termowizji przestrzennej bądź magazynów energii (technologia 3S – SunSmartStore).

Zobacz więcej

Eltel Networks – kompleksowy dostawca usług energetycznych w Polsce

Eltel Networks jest to jeden z największych dostawców usług infrastruktury krytycznej w sektorze energetycznym w Polsce. Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu projektowania, budowy, modernizacji oraz serwisu infrastruktury energetycznej. Zajmujemy się również budową odnawialnych źródeł energii.

Budownictwo energetyczne to nasza pasja. Grupa Eltel świadczy kompleksowy zakres usług związanych z sieciami energetycznymi i komunikacyjnymi w różnych krajach Europy – od przygotowania projektu, poprzez budowę instalacji po konserwację i rozwiązania modernizacyjne. Swoje usługi oferujemy przede wszystkim właścicielom sieci komunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz dostawcom energii.

Większość naszej pracy odbywa się na podstawie długoterminowych umów ramowych, które umożliwiają nam współpracę z największymi dostawcami energii elektrycznej w Polsce. Dzięki wysokiej jakości naszych usług i zaangażowaniu zaufały nam największe przedsiębiorstwa związane z energetyką w Polsce, wśród których należy wymienić: PGE, Energa, Tauron, Enea, Grupa Azoty, czy Siemens.

Misja Eltel Networks

Grupa Eltel to dostawca usług energetycznych działający nie tylko w Polsce. Jesteśmy międzynarodową organizacją z ponad 60-letnią historią. Posiadamy jednostki organizacyjne zajmujące się budownictwem energetycznym w Danii, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji i na Litwie. Z tego też powodu działamy według międzynarodowych, europejskich standardów.

Dostarczamy usługi energetyczne na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W Eltel Network budujemy, utrzymujemy i unowocześniamy infrastrukturę energetyczną w celu polepszenia jakości życia współczesnego społeczeństwa. Współpracujemy zarówno z największymi krajowymi operatorami i właścicielami sieci energetycznych, jak i wykonujemy usługi dla prywatnych, małych przedsiębiorców.

Cele Eltel Networks

Budownictwo energetyczne to niezwykle ważne zadanie w dzisiejszych czasach. Nie tylko budowa nowych linii energetycznych, czy stacji transformatorowych jest ważna, ale aktualnie priorytetem stają się inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Z tego też powodu, Eltel Networks nie tylko projektuje i buduje stabilne sieci elektroenergetyczne, ale także planuje, konstruuje i zabezpiecza działanie nowoczesnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Pragniemy bardziej zrównoważonego oraz czystego świata zarówno dla współczesnego społeczeństwa, jak i dla przyszłych pokoleń. Dzięki swojemu zaangażowaniu Eltel Networks, jako profesjonalny dostawca usług energetycznych, wykonuje zlecenia, które mają na celu:

1. Budownictwo energetyczne dla naszej przyszłości

Wielu liderów branży energetycznej podejmuje duże zobowiązania, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój – podobnie postępuje Eltel Networks. Dbamy o to, aby zmniejszyć ślad węglowy i spełnić wymagania aktualnych standardów energetycznych czy certyfikacji projektów Unii Europejskiej. Jesteśmy dumni z tego, że pomagamy naszym klientom w realizacji tych celów. Eltel Networks zyskał reputację dostawcy niezawodnych, wydajnych i czystych projektów z zakresu przesyłu oraz wytwarzania energii odnawialnej.

2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Jeśli chodzi o energię odnawialną, nieustannie zmierzamy w stronę zrównoważonego rozwoju. Jako dostawcy usług projektowych i wykonawczych z zakresu infrastruktury odnawialnych źródeł energii (OZE), wraz z naszymi partnerami i klientami staramy się dostarczać czystą, wydajną i niezawodną energię odnawialną. Pragniemy, aby nasza infrastruktura elektroenergetyczna dostarczała czystą energię do każdego domu w Polsce.

3. Budujemy bardziej zrównoważone społeczeństwo

Rozwiązania dostarczane przez Eltel Networks umożliwiają przejście do solidnego, odpornego i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla społeczeństwa. Zapewniamy nie tylko kompletną infrastrukturę elektroenergetyczną, która umożliwia wytwarzanie energii odnawialnej z OZE, ale także dostarczamy instalacje, które umożliwiają ładowanie pojazdów elektrycznych. Eltel Networks prowadzi również kompleksowe projekty w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj) zapewniające elektryfikację i cyfryzację społeczeństwa.