Doktorat wdrożeniowy w Eltel Networks (laboratorium LINTE^2)

Doktorat wdrożeniowy Filipa Ratkowskiego w Eltel Networks - Eltel Networks

W laboratorium LINTE^2, na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej powstało stanowisko doświadczalne do badania wpływu parametrów gruntu na obciążalność prądową długotrwałą kabli elektroenergetycznych. Stanowisko to związane jest z badaniami prowadzonymi przez naszego pracownika, Filipa Ratkowskiego, w ramach doktoratu wdrożeniowego. Celem pomiarów jest rozszerzenie dostępnej wiedzy z zakresu oddawania ciepła z linii kablowych do gruntu oraz zbadanie tego następstw – migracji wilgoci, czasu ogrzewania otoczenia linii kablowej, bezwładności cieplnej gruntu oraz zmian przewodności cieplnej. Instalacja eksperymentalna jest o tyle wyjątkowa, że dotychczasowe pomiary dotyczące tego tematu prowadzone były na instalacjach w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych – novum podejścia polega na zbadaniu zjawiska na symulowanej linii kablowej w rzeczywistych warunkach środowiskowych w ujęciu rocznym bądź, niewykluczone, wielu lat.

Doktorat wdrożeniowy: symulowana linia kablowa - Eltel Networks Doktorat wdrożeniowy: symulowana linia kablowa w warunkach rzeczywistych - Eltel Network