Linie napowietrzne

Projektujemy, budujemy i modernizujemy elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie: 

 • realizacji inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj), 
 • realizacji inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź jego wydzielonych części (w tym pełne opracowanie zagadnień formalno-prawnych i ustanowienie służebności), 
 • budowy, przebudowy, modernizacji linii napowietrznych wszystkich poziomów napięć (SN, 110 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV), w szczególności:
  • wykonanie uziemień i fundamentów pod słupy, 
  • montaż i stawianie słupów kratowych, rurowych i strunobetonowych,
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni słupów,
  • montaż niezbędnego osprzętu liniowego, łańcuchów izolatorowych, 
  • montaż i regulacja przewodów roboczych (w tym wysokotemperaturowych), odgromowych i OPGW,
  • usuwanie kolizji i realizacja skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!