Linie napowietrzne - pracownicy na słupie kratowym - Eltel Networks

Linie napowietrzne elektroenergetyczne

Projektujemy, budujemy i modernizujemy elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie: 

 • realizacji inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj) 
 • realizacji inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części (w tym pełne opracowanie zagadnień formalno-prawnych i ustanowienie służebności) 
 • budowy, przebudowy, modernizacji linii napowietrznych wszystkich poziomów napięć (SN, 110 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV), w szczególności:
  • wykonanie uziemień i fundamentów pod słupy 
  • montaż i stawianie słupów kratowych, rurowych i strunobetonowych
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni słupów
  • montaż niezbędnego osprzętu liniowego, łańcuchów izolatorowych 
  • montaż i regulacja przewodów roboczych (w tym wysokotemperaturowych), odgromowych i OPGW
  • usuwanie kolizji i realizacja skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą
Pracownicy na linii napowietrznej wysokiego napięcia - Eltel Networks
Pracownicy podczas szkolenia na linii wysokiego napięcia - Eltel Networks