Linie napowietrzne - pracownicy na słupie kratowym - Eltel Networks

Linie napowietrzne elektroenergetyczne

Projektujemy, budujemy i modernizujemy elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie: 

 • realizacji inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj) 
 • realizacji inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części (w tym pełne opracowanie zagadnień formalno-prawnych i ustanowienie służebności) 
 • budowy, przebudowy, modernizacji linii napowietrznych wszystkich poziomów napięć (SN, 110 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV), w szczególności:
  • wykonanie uziemień i fundamentów pod słupy 
  • montaż i stawianie słupów kratowych, rurowych i strunobetonowych
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni słupów
  • montaż niezbędnego osprzętu liniowego, łańcuchów izolatorowych 
  • montaż i regulacja przewodów roboczych (w tym wysokotemperaturowych), odgromowych i OPGW
  • usuwanie kolizji i realizacja skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą
Pracownicy na linii napowietrznej wysokiego napięcia - Eltel Networks
Pracownicy podczas szkolenia na linii wysokiego napięcia - Eltel Networks

Eltel Networks oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania linii napowietrznych. Priorytetem firmy jest terminowość i bezpieczne wykonywanie prac. Podczas ich realizacji wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie oraz zaawansowane technologie.

Ponadto, oferujemy także usługi w zakresie utrzymania linii napowietrznych, w tym regularne przeglądy, konserwacje i usuwanie awarii.

Projektowanie i budowa linii napowietrznych

Linia napowietrzna wymaga w procesie projektowania oznaczenia określonej pojemności i charakterystyk sieci, w tym liczby przewodów, napięcia zasilania, odległości między słupami oraz rodzaju i liczby izolatorów. Każdy z tych elementów ma wpływ na wybór odpowiedniej konstrukcji słupów oraz ich rozmieszczenie. Projektowanie linii napowietrznej to złożony proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym topografii terenu, warunków klimatycznych oraz potrzeb klientów. Eltel Networks ma doświadczenie i wiedzę, aby zaprojektować linie napowietrzne optymalnie, zgodnie z wymaganiami inwestorów i standardami branżowymi.

Budowa linii napowietrznych

Budowa linii napowietrznych rozpoczyna się od przygotowania terenu, tj. wyrównania terenu i ustawienia fundamentów słupów. Następnie montowane są słupy, izolatory, przewody i osprzęt liniowy.

Eksploatacja linii napowietrznych

Linia napowietrzna wymaga regularnego utrzymania oraz monitorowania stanu technicznego całej konstrukcji. W tym celu przeprowadza się okresowe przeglądy oraz badania techniczne, które pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i zapobieganie awariom. W razie potrzeby przeprowadza się konserwację oraz naprawy, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania linii.

Bezpieczeństwo a linie napowietrzne

Bezpieczeństwo podczas budowy linii napowietrznych jest niezwykle ważne. Dlatego w trakcie budowy i eksploatacji linii należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów prawnych, a także stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Modernizacja linii napowietrznych

W dzisiejszych czasach liczba prosumentów rośnie codziennie, dlatego ważne jest, aby regularnie modernizować linie napowietrzne. Jest to proces polegający na ulepszaniu już istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie wyższej przepustowości, niezawodności i efektywności systemów zasilania. Eltel Networks specjalizuje się w modernizacji linii napowietrznych, w tym wymianie słupów, izolatorów oraz przewodów. Za sprawą modernizacji możliwe jest również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Naprawy i konserwacja linii napowietrznych

Eltel Networks oferuje kompleksowe usługi związane z utrzymaniem linii napowietrznych. Realizujemy przeglądy techniczne, które obejmują prace naprawcze i konserwacyjne, dzięki czemu zachowujemy ciągłość funkcjonowania linii napowietrznych. Regularne przeglądy stanowią istotny element naszych działań. Mają one na celu wykrywanie potencjalnych problemów oraz zapobieganie awariom. Dzięki odpowiedniej konserwacji, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich linie napowietrzne są w pełni zabezpieczone i przygotowane do działania w każdej sytuacji.

Usuwanie awarii na liniach napowietrznych

Linie napowietrzne mogą ulec uszkodzeniu w wyniku różnego rodzaju nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak burze, wichury, gradobicie, kradzieże lub uszkodzenia mechaniczne, co może prowadzić do wyłączenia z eksploatacji. W przypadku powstania awarii na linii napowietrznej, Eltel Networks oferuje szybką interwencję. Przy zastosowaniu zaawansowanego sprzętu i wysoko wykwalifikowanej kadry usuwamy awarie terminowo i bezpiecznie.

Najczęściej występującymi awariami na linii napowietrznej są zwarcia, które powodują przerwy w zasilaniu. Zwarcia mogą wynikać z uszkodzeń izolatorów, rozerwania przewodów czy przewróconego na linię drzewa.

Często w przypadku awarii na linii napowietrznej niezbędne jest wymienienie uszkodzonych części na nowe - na przykład izolatorów, przewodów lub słupów. W takich przypadkach prace muszą być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa.

Monitoring i diagnostyka linii napowietrznych

Eltel Networks oferuje monitoring oraz diagnostykę linii napowietrznych. Dzięki takim rozwiązaniom można wykryć awarie oraz problemy techniczne na linii jeszcze przed ich wystąpieniem. Nadzór oraz diagnostyka są realizowane za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania. W ramach usług innowacyjnych wykorzystujemy lasery i kamery termowizji przestrzennej.