Główny punkt odbioru (GPO) - realizacja inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj) – eltelnetworks.pl

Główny Punkt Odbioru

GPO to obiekt bezobsługowy, który odbiera energię elektryczną z jednostek wytwórczych (np. farm wiatrowych lub fotowoltaicznych) i wprowadza ją do systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej.


Główny punkt odbioru (GPO) to, w odróżnieniu od większości głównych punktów zasilania (GPZ), bezobsługowy obiekt, którego celem jest odbiór energii elektrycznej z jednostek wytwórczych (najczęściej farm wiatrowych lub fotowoltaicznych) i wprowadzenie jej do systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. Jest to przeważnie stacja z transformacją średniego napięcia (w zależności od wydanych warunków przyłączenia od 15 do 30 kV) na wyższe, zwykle 110 kV i przygotowana do sterowania, sygnalizacji i pomiarów w systemie zdalnego sterowania i nadzoru stacji.

Eltel Networks w ramach prac dotyczących GPO oferuje:

 • realizację inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj)
 • realizację inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części
 • budowę, przebudowę, modernizację obiektów wszystkich poziomów napięć, w szczególności:
  • infrastruktury kubaturowej i obiektów ogólnobudowlanych
  • montaż i regulację aparatury pierwotnej tradycyjnej oraz modułowej
  • montaż i kompleksową obsługę transformatorów (próżniowanie i napełnianie olejem)
  • montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych pod aparaturę oraz oszynowania
  • prefabrykację i montaż szaf kablowych, zabezpieczeniowych i sterowniczych
  • montaż i konfigurację aparatury zabezpieczeniowej
  • montaż rozdzielnic SN
  • montaż zespołów uziemiających, dławików do kompensacji mocy biernej, baterii kondensatorów równoległych
  • układanie tras kablowych oraz kabli
  • realizację systemów centralnych i ogólnostacyjnych
  • wykonanie systemu uziemień, montaż siatki uziemiającej, ochrony odgromowej
  • sprawdzenia i pomiary pomontażowe części pierwotnej i wtórnej, uruchomienia i rozruchy
 • wykonywanie systemów kablowych 110 kV, 220 kV
 • wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych, montaż muf i głowic wnętrzowych i napowietrznych
 • wykonywanie systemów kablowych SN, wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych SN, montaż muf i głowic SN wnętrzowych i napowietrznych

 

Główny punkt odbioru (GPO) - realizacja inwestycji w systemie „wybuduj” dla obiektów lub ich wydzielonych części – eltelnetworks.pl
Główny punkt odbioru (GPO) - obiekt bezobsługowy – eltelnetworks.pl