Linie kablowe - pracownicy podczas prac na linii - Eltel Networks

Linie kablowe NN, SN i WN

W ramach prac dotyczących linii kablowych oferujemy:

 • realizację inwestycji w systemie „pod klucz” (zaprojektuj i wybuduj)
 • realizację inwestycji w systemie „wybuduj” dla całych obiektów bądź ich wydzielonych części (w tym pełne opracowanie zagadnień formalno-prawnych i ustanowienie służebności)
 • wykonywanie systemów kablowych 110 kV, 220 kV i 400 kV, wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych (w tym realizacja przewiertów)
 • budowę traktów światłowodowych
 • montaż muf i głowic wnętrzowych i napowietrznych
 • wykonanie pełnych pomiarów i uruchomienie linii kablowych
 • wykonywanie systemów kablowych SN, wykonywanie wykopów i układanie tras kablowych SN, montaż muf i głowic SN wnętrzowych i napowietrznych

Instruktaż podczas prac na linii kablowej wysokiego napięcia - Eltel Networks
Prace pilotażowe na linii kablowej - Eltel Network

W ostatnich latach postęp technologiczny znacznie wpłynął na obniżenie kosztów związanych z budową linii kablowych. Dodatkowo, dynamiczny wzrost cen ziemi i związany z nim wyższy koszt ewentualnego wykupu gruntów pod linie napowietrzne spowodował, że budowa instalacji kablowych stała się jeszcze bardziej atrakcyjna cenowo. Jako Eltel Networks wykonujemy projekty związane z budową i modernizacją linii kablowych, od realizacji aspektów formalno-prawnych po uruchomienie danej inwestycji.

Czym jest linia kablowa?

Linie kablowe są jednym z podstawowych elementów składowych systemów elektroenergetycznych. Instalowane są wszędzie tam, gdzie wykonanie linii napowietrznych jest utrudnione lub niemożliwe, np. w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Linie kablowe zazwyczaj umieszcza się pod ziemią. Bardzo często są one prowadzone wzdłuż dróg lub granic działek.

Ważnym argumentem przemawiającym za instalacją linii kablowych jest zapotrzebowanie na większą niezawodność dostaw energii. Linie napowietrzne z samej swojej budowy są narażone na działanie czynników atmosferycznych, takich jak wiatr czy szadź. Zjawiska pogodowe powodują, że awarie linii napowietrznych występują nawet dwa razy częściej niż awarie linii kablowych.

Sieci kablowe zajmują również mniej miejsca i mają niższe oddziaływanie na środowisko, są łatwiej akceptowane i lepiej postrzegane przez społeczeństwo.

Główne rodzaje linii kablowych

Eltel Networks wykonuje wszelkie inwestycje związane z budową sieci przesyłowych, w tym także linii kablowych.

W tym zakresie wyróżnia się:

 1. Linia kablowa nn - najniższych napięć, którą dostarcza się prąd do odbiorców indywidualnych.
 2. Linia kablowa SN - średnich napięć o wartościach np. 10,15 lub 20 kV.
 3. Linia kablowa WN - wysokich napięć, która najczęściej ma napięcie 110 kV. Takie maksymalne napięcia osiągają zazwyczaj linie kablowe w Polsce.
 4. Linia kablowa NN - najwyższych napięć, o napięciach 220 lub 400 kV, ze względów ekonomicznych i środowiskowych nie jest często budowana w naszym kraju.

Zaprojektuj i wybuduj - czyli inwestycje pod klucz

Eltel Networks oferuje zarówno realizację inwestycji pod klucz (ang. turnkey), jak i modernizację bądź serwis istniejących linii kablowych.

Nasze projekty związane są z:

 1. Budową instalacji i sieci elektroenergetycznych. W tym zakresie wykonujemy prace związane np. z budową linii niskiego napięcia (nn) oraz niezbędnych instalacji wewnętrznych.
 2. Budową linii średniego napięcia (SN). Są to realizacje różnego rodzaju związane z budową linii kablowych średniego napięcia. Dokonujemy modernizacji stacji transformatorowych SN oraz wykonujemy instalacje prądu stałego np. na podstacjach trakcyjnych, które zasila linia kablowa SN.
 3. Budową i modernizacją linii kablowych wysokiego napięcia (WN). Wiąże się to z przygotowywaniem projektów, układaniem sieci elektroenergetycznych pod ziemią i montażem niezbędnego sprzętu, jak na przykład głowice czy mufy. Linie kablowe WN o napięciu 110 kV są najczęściej budowanymi nowymi instalacjami w naszym kraju.
 4. Budową linii telekomunikacyjnych kablowych i światłowodowych. Są to inwestycje związane z budową linii telekomunikacyjnych, zarówno kablowych, jak i światłowodowych. Nasz zespół inżynierów jest zdolny do wykonania dużych inwestycji, między innymi dla branży teletechnicznej i kolejowej.

Projektowanie kablowych linii elektroenergetycznych

Należy zauważyć, że projektowanie linii kablowych jest początkowym, a zarazem jednym z najważniejszych etapów procesu budowlanego. Jako Eltel Networks szczegółowo przygotowujemy niezbędną dokumentację. Nasi specjaliści wykonują w tym zakresie następujące zadania:

 • określają optymalną trasę ułożenia linii kablowej
 • sporządzają schemat trasy linii kablowej
 • dobierają kable o wymaganych parametrach
 • określają najlepsze rozwiązanie techniczne do budowy danej linii kablowej
 • szacują koszty budowy i instalacji
 • dokonują ekspertyzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Kluczowe etapy budowy linii kablowej

Budowę linii kablowej rozpoczyna się od projektu, czyli po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i dopełnieniu wszystkich aspektów formalnych. Bezpośrednie układanie w ziemi przewodów to najbardziej opłacalna i prosta technicznie metoda układania linii przesyłowych. Nasza firma w tym zakresie wykonuje następujące zadania:

 • przygotowanie i wytyczenie trasy wykopu
 • wykop rowów
 • przygotowanie wykopów pod poprowadzenie linii kablowych
 • montaż rolek do wciągania kabli i dodatkowego sprzętu
 • ułożenie kabla
 • instalowanie i mocowanie linii kablowej zgodnie z projektem
 • kontrola rezystancji izolacji
 • montaż muf sprzęgających i zakończeń kablowych
 • testy i uruchomienie

Musimy zaznaczyć, że wszystkie etapy budowy – od zaprojektowania linii kablowej do jej oddania do użytku – realizowane są na najwyższym poziomie, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i norm, w uzgodnionych z inwestorem ramach czasowych. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą, specjalistycznymi maszynami i urządzeniami jesteśmy gotowi do wykonania wszelkiego rodzaju prac budowlanych, instalacyjnych, konserwacyjnych i rozruchowych.

Renowacja i konserwacja linii kablowych

Inwestycje związane z liniami kablowymi to nie tylko budowa nowych sieci, ale także wszelkie prace serwisowe. Konserwacja lub renowacja linii kablowych jest z reguły konieczna w przypadku fizycznego zużycia lub pogorszenia stanu sieci, narażenia przewodów na obciążenia mechaniczne lub gdy wymagana jest wyższa obciążalność prądowa.

Eltel Networks oferuje pełny pakiet usług związanych z utrzymaniem i renowacją linii kablowych. Dla naszych zleceniodawców możemy:

 1. Wykonać pomiary parametrów pracy linii kablowych przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac remontowych.
 2. Zlokalizować uszkodzone odcinki linii kablowych.
 3. Dokonać prac naprawczych uszkodzonych odcinków linii kablowych.
 4. Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić mufy i zakończenia kablowe.
 5. Wymienić uszkodzone odcinki linii kablowych.

Prace konserwacyjne i remontowe linii kablowych prowadzimy zawsze zgodnie z uprzednio przygotowaną dokumentacją projektową, która jest opracowywana na podstawie danych z badań, wyników pomiarów i oceny ogólnego stanu linii kablowej. Są one wykonywane przez doświadczony i przeszkolony zespół pracowników, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.