Drony w elektroenergetyce

W budownictwie elektroenergetycznym z wykorzystaniem drona (bezzałogowego statku powietrznego) świadczymy szereg usług w następujących obszarach:

Energetyka

Przeglądy infrastruktury energetycznej

Wykonujemy inspekcje, oględziny i inwentaryzacje obiektów infrastruktury elektroenergetycznej bez konieczności wyłączania napięcia w sieci, co umożliwia redukcję kosztów i czasu w porównaniu do metod tradycyjnych. Przykładem takich prac jest np. wykonanie kontroli jakości montażu osprzętu liniowego na linii napowietrznej 400 kV Jasiniec – Pątnów, gdzie sprawdziliśmy około 60 stanowisk słupowych oraz wybranych odstępników. Dysponujemy dronami wyposażonymi w aparaty fotograficzne wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu możemy wykonać dokładną inspekcję słupów, izolatorów bądź odstępników. Ponadto, jesteśmy w stanie określić stan zadrzewienia korytarza linii energetycznej do wycinki drzew w pasie linii przesyłowych i dystrybucyjnych.

Fotogrametria

Metoda ta jest doskonałym narzędziem do archiwizacji stanu obecnego wykonywanych robót. Dron przelatujący nad wskazanym terenem wykonuje serię zdjęć, które tworzą chmurę punktów. Uzyskane dane mogą być wykorzystane do wspomagania projektowania, planowania, obliczania objętości mas ziemnych (hałd i pryzm), pomiarów odległości oraz szacowania strat na gruncie.

Przykłady wykorzystania dronów do wykonania prac fotogrametrycznych:

 • nalot fotogrametryczny nad linią napowietrzną 400 kV Czarna – Pasikurowice na odcinku ponad 50 km
 • nalot fotogrametryczny nad ciągiem trzech linii elektroenergetycznych 110 kV Recław – Golczewo – Nowogard – Maszewo o łącznej długości ponad 60 km
 • nalot fotogrametryczny nad linią napowietrzną 110 kV Łyse – Kolno o długości ponad 30 km
 • nalot fotogrametryczny nad linią elektroenergetyczną 110 kV Boguszów – Marciszów – Podzamcze o długości około 30 km
 • nalot fotogrametryczny nad ciągiem dwóch linii napowietrznych 110 kV Iława – Ostróda – Biesal o łącznej długości ponad 50 km
 • nalot fotogrametryczny nad ciągiem trzech linii elektroenergetycznych 110 kV Słupsk – Dębnica Kaszubska – Gałąźnia Mała – Bytów o łącznej długości około 50 km
 • nalot fotogrametryczny nad fragmentem linii 110 kV Włocławek Wschód – Konin o długości ponad 40km
 • nalot fotogrametryczny nad ciągiem dwóch nowo projektowanych linii napowietrznych 110 kV Koronowo – Świekatowo – Żur o łącznej długości około 50 km
 • nalot fotogrametryczny nad fragmentem drogi krajowej numer 16 i 51 oraz drogi ekspresowej S7 i S51 o długości ponad 100 km

Rozciąganie linki wstępnej

Prace polegają na rozciągnięciu między słupami lub w sekcji odciągowej cienkiej linki wstępnej, przy pomocy której zostanie zamontowany przewód docelowy na obszarach trudnodostępnych (rzeki, jeziora, lasy, tereny podmokłe, zurbanizowane, skrzyżowania z liniami napowietrznymi, przekroczenia cieków wodnych, dróg szybkiego ruchu, kolei itp.). Wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego do rozciągnięcia linki wstępnej pozwala na skrócenie czasu i obniżenie kosztów montażu.

Eltel Networks, Linia 110 kV, rozciąganie linki wstępnej nad Nogatem, Pelplin - Malbork

Eltel Networks Energetyka SA

Tutaj rozciągaliśmy linkę wstępną za pomocą drona:

 • rozciąganie linki na dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Kozienice – Garwolin oraz Kozienice – Stoczek Łukowski w przęśle nad Wisłą o długości ponad 1 km
 • rozciąganie linki na linii dwutorowej 110 kV Kozienice – Sobolew w przęśle nad Wisłą o długości ponad 1 km
 • rozciąganie linki na dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Dolna Odra – Chlebowo w przęśle nad zabudową jednorodzinną
 • rozciąganie linki na dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Pelplin – Malbork w przęśle nad Wisłą i nad Nogatem
 • rozciąganie linki na dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Łyse – Kolno w przęśle nad zabudową jednorodzinną

Instalowanie markerów

Zakładamy markery, np. odstraszacze ptaków lub flagi ostrzegawcze na liniach napowietrznych NN, SN i WN za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w technologii bez wyłączania napięcia:

 • możliwa realizacja prac w trudnym terenie (rzeki, jeziora, tereny podmokłe, skrzyżowania z liniami napowietrznymi itp.)
 • konkurencyjna cena w stosunku do stosowanych rozwiązań tradycyjnych
 • ekologiczna metoda pracy

Eltel Networks, Instalacja odstraszaczy ptaków Firefly na linii 220 kV, Morzyczyn – Recław

Eltel Networks Energetyka SA

Budownictwo

Za pomocą inspekcji wykonywanych dronem można wykryć zagrożenia, pęknięcia czy inne defekty zagrażające budowie. Ich zdiagnozowanie przy pomocy drona jest szybsze, łatwiejsze i tańsze niż w przypadku zaangażowania pracowników lub wyspecjalizowanej firmy do prac na wysokościach.
W budownictwie drony wykorzystujemy do:

 • pomiarów terenu (szczególnie rozległych obszarów)
 • oceny stanu technicznego obiektów inżynieryjnych
 • wsparcia procesu projektowania
 • przeprowadzania inspekcji budynków (np. dachów czy kominów)
 • nadzoru i kontroli prac budowlanych
 • szacowania strat na gruncie
 • wykrywania obszarów niezabezpieczonych
 • inwentaryzacji architektonicznej

Odnawialne źródła energii

Dzięki możliwościom jakie daje bezzałogowy statek powietrzny oferujemy:

 • inspekcje farm wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z przygotowaniem raportu
 • przeglądy okresowe pylonów, gondoli i łopat
 • weryfikacje stanu elementów konstrukcji pod kątem uszkodzeń wywołanych przez czynniki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne mogące powodować uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji

Środowisko naturalne

Za pomocą dronów pozyskujemy dane, dzięki którym możemy przedstawić klientowi materiał zdjęciowy, tworzyć ortofotomapy lub przy użyciu technologii lotniczego skaningu 3D LiDAR pozyskać dane numeryczne, które mogą być wykorzystywane m.in. do:

 • inwentaryzacji dendrologicznych
 • inwentaryzacji dzikiej zwierzyny
 • oceny kondycji lasów
 • pomiaru powierzchni hałd
 • tworzenia numerycznego modelu terenu