Drony w elektroenergetyce

W budownictwie elektroenergetycznym z wykorzystaniem drona wykonujemy:

  • inspekcje, oględziny i inwentaryzacje obiektów infrastruktury elektroenergetycznej
  • rozciąganie linki wstępnej w procesie zawieszenia przewodów elektroenergetycznych na obszarach trudnodostępnych (rzeki, jeziora, lasy, tereny podmokłe, zurbanizowane, skrzyżowania z liniami napowietrznymi, przekroczenia cieków wodnych, dróg szybkiego ruchu, kolei itp.)
  • zawieszenie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych na przewodach linii elektroenergetycznych oraz odstraszaczy ptaków w technologii pod napięciem
  • fotogrametrię niskiego pułapu – tworzenie ortofotomapy, chmury punktów (DEM, DTM)

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Eltel Networks, Instalacja odstraszaczy ptaków Firefly na linii 220 kV, Morzyczyn – Recław

Eltel Networks Energetyka SA

Obejrzyj film

Eltel Networks, Linia 110 kV, rozciąganie linki wstępnej nad Nogatem, Pelplin - Malbork

Eltel Networks Energetyka SA

Obejrzyj film

Eltel Networks, Instalacja flag na liniach 15 kV i 110 kV pod napięciem, Polska

Eltel Networks Energetyka SA

Obejrzyj film