Drony w elektroenergetyce

W budownictwie elektroenergetycznym z wykorzystaniem drona (bezzałogowego statku powietrznego) świadczymy szereg usług w następujących obszarach:

Energetyka

Przeglądy infrastruktury energetycznej

Wykonujemy inspekcje, oględziny i inwentaryzacje obiektów infrastruktury elektroenergetycznej bez konieczności wyłączania napięcia w sieci, co umożliwia redukcję kosztów i czasu w porównaniu do metod tradycyjnych. Przykładem takich prac jest np. wykonanie kontroli jakości montażu osprzętu liniowego na linii napowietrznej 400 kV Jasiniec – Pątnów, gdzie sprawdziliśmy około 60 stanowisk słupowych oraz wybranych odstępników. Dysponujemy dronami wyposażonymi w aparaty fotograficzne wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu możemy wykonać dokładną inspekcję słupów, izolatorów bądź odstępników. Ponadto, jesteśmy w stanie określić stan zadrzewienia korytarza linii energetycznej do wycinki drzew w pasie linii przesyłowych i dystrybucyjnych.

Fotogrametria

Metoda ta jest doskonałym narzędziem do archiwizacji stanu obecnego wykonywanych robót. Dron przelatujący nad wskazanym terenem wykonuje serię zdjęć, które tworzą chmurę punktów. Uzyskane dane mogą być wykorzystane do wspomagania projektowania, planowania, obliczania objętości mas ziemnych (hałd i pryzm), pomiarów odległości oraz szacowania strat na gruncie.

Przykłady wykorzystania dronów do wykonania prac fotogrametrycznych:

 • nalot fotogrametryczny nad linią napowietrzną 400 kV Czarna – Pasikurowice na odcinku ponad 50 km
 • nalot fotogrametryczny nad ciągiem trzech linii elektroenergetycznych 110 kV Recław – Golczewo – Nowogard – Maszewo o łącznej długości ponad 60 km
 • nalot fotogrametryczny nad linią napowietrzną 110 kV Łyse – Kolno o długości ponad 30 km
 • nalot fotogrametryczny nad linią elektroenergetyczną 110 kV Boguszów – Marciszów – Podzamcze o długości około 30 km
 • nalot fotogrametryczny nad ciągiem dwóch linii napowietrznych 110 kV Iława – Ostróda – Biesal o łącznej długości ponad 50 km
 • nalot fotogrametryczny nad ciągiem trzech linii elektroenergetycznych 110 kV Słupsk – Dębnica Kaszubska – Gałąźnia Mała
  – Bytów o łącznej długości około 50 km
 • nalot fotogrametryczny nad fragmentem linii 110 kV Włocławek Wschód – Konin o długości ponad 40km
 • nalot fotogrametryczny nad ciągiem dwóch nowo projektowanych linii napowietrznych 110 kV Koronowo – Świekatowo – Żur o łącznej długości około 50 km
 • nalot fotogrametryczny nad fragmentem drogi krajowej numer 16 i 51 oraz drogi ekspresowej S7 i S51 o długości ponad 100 km

Rozciąganie linki wstępnej

Prace polegają na rozciągnięciu między słupami lub w sekcji odciągowej cienkiej linki wstępnej, przy pomocy której zostanie zamontowany przewód docelowy na obszarach trudnodostępnych (rzeki, jeziora, lasy, tereny podmokłe, zurbanizowane, skrzyżowania z liniami napowietrznymi, przekroczenia cieków wodnych, dróg szybkiego ruchu, kolei itp.). Wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego do rozciągnięcia linki wstępnej pozwala na skrócenie czasu i obniżenie kosztów montażu.

Eltel Networks, Linia 110 kV, rozciąganie linki wstępnej nad Nogatem, Pelplin - Malbork

Eltel Networks Energetyka SA

Rozciągaliśmy linkę wstępną za pomocą drona m.in. na poniższych obiektach:

 • dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV Kozienice – Garwolin oraz Kozienice – Stoczek Łukowski w przęśle nad Wisłą o długości ponad 1 km
 • dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV Kozienice – Sobolew w przęśle nad Wisłą o długości ponad 1 km
 • dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV Dolna Odra – Chlebowo w przęśle nad zabudową jednorodzinną
 • dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV Pelplin – Malbork w przęśle nad Wisłą i nad Nogatem
 • dwutorowa linia elektroenergetyczna110 kV Łyse – Kolno w przęśle nad zabudową jednorodzinną

Instalowanie markerów

Zakładamy markery, np. odstraszacze ptaków lub flagi ostrzegawcze na liniach napowietrznych NN, SN i WN za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w technologii bez wyłączania napięcia. Przynosi to wymierne korzyści naszym klientom:

 • możliwa realizacja prac w trudnym terenie (rzeki, jeziora, tereny podmokłe, skrzyżowania z liniami napowietrznymi itp.)
 • możliwa realizacja prac bez konieczności wyłączania napięcia
 • konkurencyjna cena w stosunku do stosowanych rozwiązań tradycyjnych
 • ekologiczna metoda pracy

Eltel Networks, Instalacja odstraszaczy ptaków Firefly na linii 220 kV, Morzyczyn – Recław

Eltel Networks Energetyka SA

Przykłady naszych prac z wykorzystaniem drona:

 • montaż flag ostrzegawczych na terenie Energa Operator SA, oddział Olsztyn (prace na 11 liniach średniego i wysokiego napięcia
  – zabezpieczenie szlaków żeglownych)
 • montaż flag ostrzegawczych na terenie Enea Operator SA (prace na 28 liniach średniego i wysokiego napięcia – zabezpieczenie szlaków żeglownych)
 • montaż flag ostrzegawczych na linii Morzyczyn – Recław (zainstalowanie łącznie 500 sygnalizatorów na linii najwyższego napięcia w celu ochrony ptactwa)
 • montaż odstraszaczy ptaków na linii 110 kV Pelplin – Malbork (zainstalowanie odstraszaczy na dwóch dwutorowych liniach napowietrznych wysokiego napięcia w celu ochrony ptactwa)
 • montaż odstraszaczy ptaków na terenie PGE Dystrybucja SA, oddział Warszawa (prace na 5 liniach średniego napięcia – ochrona bociana białego)
 • montaż odstraszaczy ptaków na terenie PGE Dystrybucja SA, oddział Białystok (prace na 11 liniach średniego i wysokiego napięcia – zabezpieczenie szlaków żeglownych i ochrona ptactwa)
 • montaż odstraszaczy ptaków na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (prace na 4 liniach wysokiego napięcia
  – zainstalowanie łącznie 150 sygnalizatorów typu firefly w celu ochrony ptactwa)
 • montaż odstraszaczy ptaków na terenie Enea Operator SA, oddział Gorzów Wielkopolski (prace na linii wysokiego napięcia
  – ochrona ptactwa)

Budownictwo

Za pomocą inspekcji wykonywanych dronem można wykryć zagrożenia, pęknięcia czy inne defekty zagrażające budowie. Ich zdiagnozowanie przy pomocy drona jest szybsze, łatwiejsze i tańsze niż w przypadku zaangażowania pracowników lub wyspecjalizowanej firmy do prac na wysokościach.
W budownictwie drony wykorzystujemy do:

 • pomiarów terenu (szczególnie rozległych obszarów)
 • oceny stanu technicznego obiektów inżynieryjnych
 • wsparcia procesu projektowania
 • przeprowadzania inspekcji budynków (np. dachów czy kominów)
 • nadzoru i kontroli prac budowlanych
 • szacowania strat na gruncie
 • wykrywania obszarów niezabezpieczonych
 • inwentaryzacji architektonicznej

Odnawialne źródła energii

Dzięki możliwościom jakie daje bezzałogowy statek powietrzny oferujemy:

 • inspekcje farm wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z przygotowaniem raportu
 • przeglądy okresowe pylonów, gondoli i łopat
 • weryfikacje stanu elementów konstrukcji pod kątem uszkodzeń wywołanych przez czynniki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne mogące powodować uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji

Środowisko naturalne

Za pomocą dronów pozyskujemy dane, dzięki którym możemy przedstawić klientowi materiał zdjęciowy, tworzyć ortofotomapy lub przy użyciu technologii lotniczego skaningu 3D LiDAR pozyskać dane numeryczne, które mogą być wykorzystywane m.in. do: