Pracownicy podczas szkolenia dla elektromonterów - Eltel Networks

Szkolenia dla elektromonterów i monterów

Centrum Szkoleniowe Eltel Networks  powstało w oparciu o wieloletnie doświadczenie na rynku budownictwa elektroenergetycznego w Polsce oraz w Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. To unikalny w skali europejskiej nowoczesny poligon szkoleniowy dla monterów i elektromonterów linii napowietrznych, gdzie realizowane są szkolenia dla pracowników Grupy Eltel oraz firm zewnętrznych z branży wykonawstwa sieci elektroenergetycznych.
Głównym celem realizowanych szkoleń dla monterów linii napowietrznych jest aktywne ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami realnie napotkanymi w sytuacjach zawodowych oraz zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy.

Centrum Szkoleniowe Eltel Networks to:

  • rzeczywiste warunki pracy na liniach elektroenergetycznych o różnych napięciach
  • trzy przęsła linii 400kV z przewodami roboczymi w różnych konfiguracjach wiązkowych
  • pracujące systemy fotowoltaiczne zintegrowane z magazynami energii
  • środki ochrony indywidualnej oraz profesjonalne urządzenia i maszyny w zależności od rodzaju szkolenia
  • w pełni wyposażone sale szkoleniowe
  • doświadczona kadra

Centrum Szkoleniowe realizuje następujące szkolenia:

  • Metody i techniki pracy na liniach elektroenergetycznych (76h)
  • Bezpieczeństwo pracy na liniach elektroenergetycznych (31h)
  • Bezpieczna praca na wysokości (8h)
  • Kursy/szkolenia dostosowane do potrzeb i wymagań klienta

Kadrę Centrum Szkoleniowego stanowią pracownicy Eltel Networks – najlepsi specjaliści od poszczególnych technologii. Nasi trenerzy, to doświadczeni instalatorzy o specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętnościach, posiadający poświadczone certyfikatami kwalifikacje, odpowiednie przygotowanie wymagane do prowadzenia szkoleń oraz doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów prowadzonych w Polsce i za granicą (m.in. w Szwecji, Finlandii, Norwegii, na terenie Niemiec, Litwy, Wielkiej Brytanii, Grenlandii i Liberii).

Dla utrzymania wysokiej jakości usług szkoleniowych w Centrum Szkoleniowym został wdrożony System Zarządzania Szkoleniami.

Przygotujemy każde szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.