Uczestniczymy w uruchomieniu mostu energetycznego Polska – Ukraina

Z wielka dumą i radością informujemy, że Eltel Networks uczestniczy w strategicznych pracach uruchomienia powiązania energetycznego Polski z Ukrainą w części stacyjnej.

Już teraz, na stacji energetycznej Rzeszów trwają intensywne prace zmierzające do ponownego uruchomienia przesyłu napowietrzną linią energetyczną 750 kV zbudowaną w 1985 roku. Jednak, odbywa się to w zupełnie innym układzie, niż pierwotnie zakładano. Obecnie prace wykonywane są czterema torami jednocześnie, praktycznie na jednym terenie, przy udziale czterech niezależnych podmiotów.

  • Po pierwsze demontowany jest jeden zespół autotransformatora 750/400 kV i jednocześnie przenoszony na teren Ukrainy, gdzie będzie pracował na końcu linii 750 kV przekształcając napięcie 400 kV na 750 kV. Zatem, znika z sieci elektroenergetycznej Polski styk napięcia 750 kV i 400 kV, a punkt ten przeniesiony zostanie na teren Ukrainy. Zakres ten realizowany jest przez stronę ukraińską.

 

  • Po drugie demontowany jest znaczny fragment istniejącej rozdzielni 750 kV w zakresie obwodów pierwotnych. Demontowane są niezbędne aparaty 750 kV w celu zrobienia miejsca na nową aparaturę, ale już na napięciu 400 kV. Po koniecznym demontażu, na pozostawionych i zaadaptowanych konstrukcjach zamontowana zostanie niezbędna aparatura 400 kV, między innymi: wyłączniki, odłączniki, przekładniki prądowe i napięciowe, ograniczniki przepięć, izolatory wsporcze i przewody oszynowania dolnego. Oszynowanie górne pozostaje bez zmian. Zakres ten wykonuje zewnętrzny podmiot w oparciu o niezależną umowę.

 

  • Po trzecie zdemontowane są obwody, kable i aparatura telekomunikacji również w zakresie niezbędnym do zabudowania aparatów dla napięcia 400 kV. Po koniecznych demontażach zostaną zabudowane obwody wtórne w zakresie automatyki zabezpieczeniowej EAZ, układu kontrolowanego łączenia biegunów wyłącznika. Dostosowane lub rozbudowane zostaną układy ogólnostacyjne rejestracji zakłóceń, awaryjnej sygnalizacji, telesygnalizacji, paneli sterowania, układów pomiaru energii linii i dławików oraz wykonane niezbędne prace towarzyszące związane z uruchomieniem połączenia SE Rzeszów – Chmielnicka Elektrownia Atomowa na napięciu 400 kV. W zakresie telekomunikacji przewiduje się instalacje szaf telekomunikacyjnych, budowę redundantnych łącznikowych kabli światłowodowych, instalację węzła LAN, instalację urządzeń wysokiej częstotliwości ze zintegrowanym członem telezabezpieczeń, wymianę filtrów sprzęgających, dławików zaporowych, przewodów wysokiej częstotliwości oraz udział w uruchomieniach łączności. Do wykonania powyższych prac niezbędna jest również inwentaryzacja istniejących obwodów w celu odstawienia przeznaczonych do demontażu obwodów wtórnych, telekomunikacji, pomiarów i układu automatyk. Ze względu na konieczność pracy stacji na pozostałych napięciach 110 i 400 kV oraz skomplikowane połączenia obwodów wtórnych 750 kV z pozostałymi rozdzielniami, chociażby poprzez potrójny system zabezpieczeń różnicowych czy skomplikowaną elektroenergetyczną automatykę systemową sięgającą poza stację Rzeszów, odstawienia i selektywne unieruchomienia pracujących urządzeń stacji są nie lada wyzwaniem dla inżynierów. Układ półtora wyłącznikowy istniejącej rozdzielni 400 kV dodatkowo komplikuje prace przy odstawianiu i unieruchamianiu urządzeń obwodów wtórnych. Za cały ten zakres odpowiedzialny będzie Eltel Networks Energetyka SA.

 

  • Po czwarte remontowany będzie dławik 750 kV, który przeznaczony jest do załączenia pod napięcie. Zakres realizowany poprzez Hitachi Energy. W tym przypadku również profesjonalizm działań naszej firmy w obszarze eksploatacji i serwisowania transformatorów WN został doceniony i znaczny zakres prac wykonawczych związanych z remontem dławików 750 kV będzie realizowany przez Eltel Networks Energetyka SA.

 

Brawo! Gratulujemy #ZałogaEltelNetworks!
Jesteśmy dumni, że operator sieci przesyłowej (PSE S.A.) powierzył naszej firmie tak strategiczny zakres prac stacyjnych na rzecz uruchomienia korytarza energetycznego pomiędzy Polską i Ukrainą.