Instalacje fotowoltaiczne - wymogi techniczne i konstrukcje montażowe

15 min
instalacje fotowoltaiczne - wymogi techniczne

Instalacje fotowoltaiczne - wymogi techniczne


Instalacje fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością w Polsce. W kontekście zmian klimatycznych, a także zwiększających się cen energii, stanowią ciekawą możliwość ograniczenia kosztów, ale także zapewnienia niezależności energetycznej. Fotowoltaika jest coraz powszechniej stosowana zarówno w skali makro, w postaci farm słonecznych, jak i w skali mikro dla indywidualnych, pojedynczych gospodarstw domowych. Jakie są wymogi techniczne i możliwości stosowania konstrukcji montażowych w fotowoltaice?


Rosnąca popularność OZE

Decyzje o wyborze instalacji fotowoltaicznej  podyktowane są różnymi czynnikami. Głównym z nich jest czynnik ekonomiczny lub środowiskowy, bowiem odnawialne źródła energii, do których należy fotowoltaika, to rozwiązanie zdecydowanie przyjaźniejsze klimatowi niż korzystanie z paliw kopalnych.

Rola OZE w miksie energetycznym powinna zatem stopniowo wzrastać, zarówno za sprawą wielkoskalowych inwestycji, jak i rosnącego zastosowania takich rozwiązań, jak panele fotowoltaiczne u indywidualnych odbiorców. Jakie są kluczowe kwestie techniczno-montażowe związane z instalacjami fotowoltaicznymi? 


Wymogi techniczne instalacji fotowoltaicznych 

Podstawowym elementem, który należy uwzględnić decydując się na instalacje fotowoltaiczne jest odpowiedni projekt techniczny. Tylko przy właściwym zaprojektowaniu działanie systemu fotowoltaicznego będzie prawidłowe, niezakłócone, a przede wszystkim bezpieczne. Projekt musi mieć charakter indywidualny, by uwzględniać takie elementy, jak np. krzywizna dachu, dostępna powierzchnia, zapotrzebowanie energetyczne budynku, a także sposób montażu czy zastosowane rozwiązania techniczne. Z powyższych względów, wykonanie projektu musi być przygotowane przez profesjonalną firmę. Osoba wykonująca projekt powinna legitymować się m.in. posiadaniem stosownych uprawnień nadanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do tego, instalator powinien posiadać certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnego źródła energii, np.: systemów fotowoltaicznych.

Wymogi techniczne instalacji fotowoltaicznych dotyczą kilku obszarów. Po pierwsze, obejmują określone normy konstrukcyjne i materiałowe stosowanych komponentów instalacji, jak panele fotowoltaiczne, inwertery (falowniki) czy ewentualnie optymalizatory mocy. Mają one zapewnić odpowiedni poziom jakości stosowanych rozwiązań i wyznaczają minimalne standardy, jakie powinny spełniać poszczególne komponenty.

Kolejnym obszarem jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, przeciwprzepięciowe, odgromowe czy antyporażeniowe - to oczywiście jest podyktowane kwestiami bezpieczeństwa korzystania z instalacji. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa musi być również zapewniony podczas wykonania i montażu konstrukcji wsporczych.


Konstrukcje montażowe instalacji fotowoltaicznych 

Podstawowym elementem montażu paneli fotowoltaicznych są konstrukcje wsporcze. O wyborze określonego rozwiązania decydują różnorodne czynniki. Wśród nich są np.: lokalizacja, rodzaj pokrycia dachowego czy potencjalne dodatkowe obciążenie konstrukcji. Istnieje kilka podstawowych rodzajów montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach:

  • konstrukcja zintegrowana z budynkiem (np. dach)
  • konstrukcja na skośnym dachu równolegle do jego połaci
  • konstrukcja na płaskim dachu, z wykorzystaniem podkonstrukcji
  • konstrukcja umożliwiająca montaż na elewacji budynku
  • konstrukcja wolnostojąca - do posadowienia na gruncie

 

montaż instalacji fotowoltaicznych

Montaż instalacji fotowoltaicznych


Instalacja fotowoltaiczna off-grid 

Niewątpliwą zaletą fotowoltaiki jest możliwość wykorzystania jej niezależnie od dostępności sieci energetycznej. Takim rozwiązaniem jest instalacja fotowoltaiczna off-grid, zwana inaczej także wyspową, która jest niezależna od sieci i samowystarczalna. Oczywiście wybór takiego rozwiązania oznacza konieczność zastosowania indywidualnych rozwiązań technicznych, m.in. odpowiedniego inwertera (falownika) wyspowego, paneli o odpowiedniej mocy - często większej niż w instalacjach on-grid. Ze względu na zmiany w zapotrzebowaniu na energię, wskazany jest również odpowiednio pojemny magazyn energii, który nie jest koniecznością, gdy instalacje fotowoltaiczne są połączone z siecią. Co istotne, pod względem wymogów formalnych - instalacja off-grid nie jest powiązana z siecią energetyczną, zatem nie ma obowiązku zgłaszania jej do opomiarowania lub odbioru.


Wybór odpowiedniego partnera 

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną wiąże się z koniecznością spełniania szeregu wymogów i wielowątkowego zadbania o prawidłowy projekt, wykonanie, montaż i funkcjonowanie całej instalacji. Dlatego warto powierzyć zadanie wykonania inwestycji doświadczonemu partnerowi - takiemu jak nasza firma. Na etapie wykonywania projektu możemy wykorzystać skaning laserowy, by zebrać potrzebne dane do wykonania prac projektowych. Wśród oferowanych rozwiązań stosujemy też przestrzenne pomiary termowizyjne, które umożliwiają inspekcję paneli PV pod kątem efektywności pracy. Nasi eksperci zawsze chętnie i profesjonalnie doradzą również w doborze odpowiednich komponentów instalacji.