Jaki osprzęt wykorzystuje się do budowy linii napowietrznych i kablowych?

15 min
osprzęt do budowy linii napowietrznych

Osprzęt do budowy linii napowietrznych


Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych wymaga stosowania różnego rodzaju osprzętu. Poszczególne elementy są dobierane w zależności od rodzaju linii, jej przeznaczenia i warunków otoczenia. Zapewnia to poprawną pracę i współdziałanie wszystkich elementów linii przesyłowych i dystrybucyjnych. Warto przyjrzeć się bliżej, jakiego rodzaju osprzęt i narzędzia do budowy linii energetycznych są powszechnie wykorzystywane przez inwestorów.


Budowa linii kablowych 

Linie kablowe mogą być stosowane zarówno na terenach gęsto zabudowanych, jak i uprzemysłowionych. Są zazwyczaj niewidoczne dla użytkownika i można je wykorzystywać dla prądu stałego oraz przemiennego. Linia kablowa składa się z kabla wielożyłowego, wiązki kabli w układzie wielofazowym lub kilku kabli połączonych równolegle wraz z osprzętem kablowym. Przewody są ułożone na określonej trasie i stanowią połączenie urządzeń elektrycznych.


Budowa linii napowietrznych 

Przewody elektroenergetycznych linii napowietrznych są natomiast zawieszone na słupach lub masztach. Konstrukcje nośne przewodów mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak drewno, beton, stal lub kompozyty, w zależności od wymagań technicznych i warunków terenowych. Wykorzystuje się tutaj również stalowo-aluminiowe lub aluminiowe przewody o różnej konstrukcji, na przykład, przewody z rdzeniem zbrojonym.


Niezawodność muf kablowych 

W przypadku linii kablowych stosowany osprzęt musi charakteryzować się takim samym stopniem niezawodności, co sam kabel. Odpowiednie właściwości elektryczne i mechaniczne zapewniają mufy oraz głowice kablowe. Może być w nie wyposażona zarówno linia kablowa nn, SN, WN, jak i NN. Ich konstrukcja jest uzależniona od czynników takich jak rodzaj kabla, napięcie znamionowe, technologia wykonania oraz liczba i przekrój żył. Często stosowane są mufy przelotowe oraz przejściowe. Te pierwsze pozwalają łączyć różne odcinki takiego samego rodzaju kabla, natomiast drugie tworzą połączenia pomiędzy różnymi typami kabli, na przykład trójfazowymi w izolacji z tworzywa sztucznego.


Dedykowane złączki i końcówki 

Kolejne ważne elementy osprzętu linii kablowych to złączki i końcówki. Są wykorzystywane do trwałego łączenia żył przewodów elektroenergetycznych miedzianych i aluminiowych w urządzeniach najczęściej eksploatowanych w warunkach wnętrzowych. Tego rodzaju złączki można używać do tworzenia połączeń przewodów jednodrutowych oraz wielodrutowych instalowanych w ramach niskich i średnich napięć. Metody montażu zależą od poziomu napięcia i wykonania żył kablowych. Ponadto producenci coraz częściej oferują uniwersalne złączki i końcówki, które ułatwiają łączenie różnych typów żył przy uwzględnieniu wybranego zakresu przekroju.

osprzęt do budowy linii kablowych

Osprzęt do budowy linii kablowych


Różnorodność technologii łączenia

Używane elementy, w tym mufy kablowe, mogą być wykonane w technologii taśmowej, termokurczliwej, zimnokurczliwej lub zalewanej. Coraz większą popularność zyskują także rozwiązania hybrydowe, czyli złączki i głowice kablowe, które jednocześnie gwarantują zachowanie odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej, a także skuteczne uszczelnienie oraz ochronę przed wilgocią. Służą one do łączenia lub tworzenia zakończeń żył roboczych oraz powrotnych.


Głowice i uchwyty mocujące kable 

Osprzęt kablowy do połączenia z linią napowietrzną to przede wszystkim takie elementy jak głowice kablowe, liczniki, ograniczniki przepięć, a także różnego typu uchwyty służące do mocowania kabli na konstrukcji słupa. Głowice są instalowane na przygotowane wcześniej kable i zakończone specjalnym zaciskiem, który jest przykręcany do uchwytów przewodów napowietrznych lub montowane za pomocą sworznia i zacisków śrubowych.

Głowice kablowe znajdują zastosowanie przy podłączeniach kabli średniego, wysokiego i niskiego napięcia do rozdzielnic, stacji transformatorowych i linii napowietrznych. Pełnią również funkcję zakończeń kabli wewnątrz obiektów lub na zewnątrz, w tzw. szafach kablowych. Ograniczniki przepięć to natomiast, zgodnie ze swoją nazwą, osprzęt pozwalający na zabezpieczenie kabli oraz podłączonych urządzeń przed skutkami przepięć atmosferycznych lub łączeniowych.


Sprzęt do podnoszenia i montażu 

Do instalacji, a także konserwacji linii napowietrznych i kablowych wykorzystywane są różnego typu urządzenia przeznaczone do podnoszenia i montażu. Wśród nich warto wymienić podnośniki, wyciągarki, dźwigi i platformy robocze. W budowie linii przesyłowych pomocne są również drony, czyli zdalnie sterowane pojazdy latające. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie postępu prac, a także weryfikacja parametrów budowanej linii. Prace ułatwiają hydrauliczne podnośniki do bębnów, jak również najazdy kablowe przeznaczone do rozwijania i zwijania kabli, przewodów, elektrycznych, światłowodów, sznurów i lin.


Inny osprzęt linii napowietrznych 

Linie napowietrzne nie mogą obejść się ponadto bez elementów osprzętu w rodzaju haków, śrub hakowych, wsporników, uchwytów lub trzonów hakowych. Znajdują się one na instalacjach takich jak linia napowietrzna niskiego napięcia. Śruby służą do zawieszania uchwytów i przykręcane są do konstrukcji wsporczych. Uchwyty są produkowane ze stali i przeznaczone do instalacji przewodów na sztycach, a także wysięgnikach rurowych. Za pomocą haków na słupach okrągłych zawieszane są uchwyty przelotowe i odciągowe, natomiast trzony hakowe pozwalają mocować izolatory stojące.

Osprzęt i narzędzia do budowy linii energetycznej jest dobierany przy uwzględnieniu wielu czynników, w tym przeznaczenia linii, jej rodzaju, warunków środowiskowych oraz norm obowiązujących w regionie montażu. Poszczególne elementy mogą być używane w różnych kombinacjach, w zależności od wymagań, na przykład, w sytuacjach takich jak rozbudowa instalacji lub projektowanie stacji elektroenergetycznych. W ten sposób możliwe jest zapewnienie oczekiwanej wydajności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas realizacji robót.