Audit zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskowego (ZSZJ) ENE

Za nami audit zewnętrzny - realizowany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. - naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskowego (ZSZJ).
Audit zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskowego (ZSZJ) ENE - Eltel Networks

CERTYFIKAT

ISO 45001:2018

Zobacz

W okresie 18-23 stycznia 2021 r. auditorzy sprawdzali czy zasługujemy na odnowienie ważności certyfikatów ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko) oraz OHSAS 18001 (bezpieczeństwo pracy).

Norma ISO 45001 zamiast OHSAS 18001

Jednym z ważnym elementów tegorocznego auditu było przejście na nową, pierwszą międzynarodową normę dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem pracy – ISO 45001. Do tej pory bazowaliśmy na standardzie z Wielkiej Brytanii (OHSAS 18001), który został przyjęty do stosowania, ponieważ nie było dotychczas normy międzynarodowej. W 2021 kończy się trzyletni okres przejściowy dla starej normy i - aby utrzymać certyfikat - musieliśmy dostosować standardy do nowej normy.

Jakie zmiany przynosi nowa norma ISO 45001?zwiększenie nacisku na działanie procesowe i oparte o identyfikację zagrożeń oraz analizę ryzyk i szans (działanie proaktywne).

  • doprecyzowanie i poszerzenie wymagań w zakresie przywództwa i zaangażowania najwyższego kierownictwa,
  • zwiększenie nacisku na zaangażowanie pracowników, poprzez konsultację i współudział we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • zwiększenie nacisku na działanie procesowe i oparte o identyfikację zagrożeń oraz analizę ryzyk i szans (działanie proaktywne).

Ponadto ujednolicenie z normami ISO 9001 oraz 14001 w zakresie:

  • budowy normy – wymagania zawarte w 10 punktach,
  • wymagań w zakresie dokumentacji,
  • wymagań w zakresie dostawców i podwykonawców.

Wprowadzona zmiana nie oznacza dla nas rewolucji, ponieważ nasze działania, prowadzone od 2018 r. w zakresie bezpieczeństwa pracy, wyprzedzały ówczesny standard i wpisywały się w wymagania nowego. Oznacza to, że kierunek jaki wybraliśmy - podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy i budowa proaktywnej kultury bezpiecznej pracy – to najlepszy kierunek, ponieważ ku temu zmierzają wymagania otoczenia społecznego, zarówno pracowników, jak i klientów.

Audit zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskowego (ZSZJ) ENE - Eltel Networks

ZERTIFIKAT

ISO 45001:2018

Zobacz