Przebudowa linii 110 kV Rożki – Radom Centralna

W grudniu 2018 r. podpisaliśmy umowę z inwestorem, PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna, na wykonanie przebudowy linii 110 kV relacji Rożki – Radom Centralna.
Przebudowa linii 110 kV Rożki – Radom Centralna - plac budowy - Eltel Networks

Parametry modernizowanej linii przedstawiały się następująco:

 • długość linii – 10,3 km,
 • ilość stanowisk słupowych – 44,
 • Ilość torów – linia na odcinku od SE Rożki do słupa nr 30 jest jednotorowa, w dalszym odcinku linia jest dwutorowa,
 • rok budowy linii – 1967 r.,
 •  ilość działek do uzgodnienia – 47.

Zakres przebudowy obejmował modernizację linii po istniejącej trasie, w tym wymianę przewodów fazowych, łańcuchów izolatorowych, dostosowanie linii do pracy przewodów fazowych w temp. +80C. Wykonaliśmy m.in.:

 • projekty wykonawcze,
 • dokumentację formalno-prawną, w tym uzyskanie zgód na wejście w teren,
 • uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na przebudowę,
 • podwyższenia i wzmocnienia słupów oraz wymianę fundamentów,
 • demontaż istniejących przewodów fazowych AFL-6 120 mm2,
 • demontaż istniejących łańcuchów izolatorowych,
 • zawieszenie nowych przewodów fazowych segmentowych 172/12-A1F/UHST-160 wraz z izolacją,
 • regulację zwisów przewodów fazowych oraz OPGW,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • skablowanie linii nn.

Aktualnie, zakończył się odbiór końcowy projektu, a całość realizacji jest finalizowana z inwestorem.


Wszystkim pracującym przy przebudowie linii 110 kV Rożki – Radom Centralna serdecznie dziękujemy za włożony trud i ogromne zaangażowanie.