Stacja elektroenergetyczna Ostrołęka – prace montażowe

W ubiegłym miesiącu #ZałogaEltelNetworks ruszyła z pracami montażowymi w SE Ostrołęka w ramach projektu "Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Ostrołęka dla przyłączenia bloku w Elektrowni Ostrołęka".

Zakres naszych prac obejmuje adaptację stacji elektroenergetycznej Ostrołęka pod względem obwodów wtórnych oraz telekomunikacji, aby umożliwić:

  • uruchomienie linii energetycznej 400 kV z bloku CCGT Ostrołęka
  • wprowadzenie linii 110 kV dla Transformatora Potrzeb Ogólnych Elektrowni Ostrołęka (TPW1) oraz
  • zabudowę nowego pomiaru energii w zakresie rozdzielnic 15 kV zainstalowanych w SE Ostrołęka

Nasze działania zawierają etapy projektowania, montażu i uruchomienia, włącznie z próbami synchronizacji linii blokowej 400 kV. W ostatnich tygodniach zainstalowaliśmy nowe połączenia kablowe wewnątrz rozdzielni R110 kV GIS, w budynku R400 kV GIS oraz pomiędzy rozdzielnią R110 kV GIS a RSN 15 kV przy AT3. Dodatkowo, wykonano połączenia kablowe do budynku nastawni 220 kV oraz przeprowadzono wykopy pod poszerzenie kanału kablowego przy budynku RSN 15 kV AT3 i odbudowano przegrody przeciwpożarowe w kanałach kablowych.

Rozpoczęto także prace w polu nr 9 R110 kV dotyczące modernizacji obwodów wtórnych, aby dostosować je do współpracy z telezabezpieczeniami dla uruchomienia nowej relacji linii dla TPO1 w CCGT Ostrołęka. Jednocześnie przeprowadzono pozytywne testy FAT dla szafy pomiaru energii dla R15 kV.

Nadal prowadzimy ciągłą koordynację prac między CCGT Ostrołęka a wykonawcami, którzy realizują prace na SE Ostrołęka we współpracy z Eltel Networks. Zadanie jest złożone ze względu na różnorodność podmiotów zaangażowanych i zróżnicowane zakresy prac. Jednakże, zawsze działamy profesjonalnie i z determinacją, przestrzegając ustalonych harmonogramów.

Brawo #ZałogaEltelNetworks!