Asystent/ka projektanta linii SN i WN

Miejsce pracy: Toruń


Twoje wyzwania

 • Aktywny udział w procesie projektowania na każdym jego etapie,
 • Aktywny udział w opracowywaniu koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych linii elektroenergetycznych WN i SN i stacji transformatorowych,
 • Prowadzenie i koordynacja uzgodnień z Inwestorami, organami administracji publicznej i nadzorowanie poprawności procesu uzyskania pozwoleń,
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej i współpraca z zespołem projektowym,
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych projektów.

Nasze oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektrotechnika lub energetyka (lub studenci ostatnich lat ww. kierunków),
 • Podstawowa znajomość prawa budowlanego, energetycznego, norm, przepisów oraz podstawowa wiedza na temat procesu formalno- prawnego w uzyskaniu zgód i decyzji administracyjnych,
 • Znajomość programu MS Office, Auto CAD,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, umiejętność rozwiązywania problemów i dobra organizacja pracy własnej,
 • Komunikatywność, otwartość na bieżące potrzeby zespołu,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Mile widziane Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Oferujemy

 • Interesującą pracę w międzynarodowej spółce o stabilnej pozycji na rynku,
 • Udział w projektach realizowanych dla klientów zagranicznych,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o doświadczenie naszej firmy,
 • Uczestnictwo w PPE (Pracowniczym Programie Emerytalnym),
 • Możliwość skorzystania z pakietu medycznego oraz kart sportowych.

 

Aplikuj

Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: eltel_praca@eltelnetworks.com.

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje.
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu.

Klauzula Informacyjna:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8,
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8, oraz rodoene@eltelnetworks.com,
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji w Eltel Networks Engineering SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: eltel_praca@eltelnetworks.com.