Project Manager

Miejsce pracy: Kraków (lub inna lokalizacja z możliwością pracy zdalnej)Twoje zadania

 • Uruchamianie i zamykanie projektów, zarządzanie projektem przez cały cykl jego życia w tym tworzenie planu projektów, karty projektu z uwzględnieniem zakresu i celu biznesowego, harmonogramu szczegółowego, analizy zasobów, macierzy interesariuszy, określenie budżetu, kosztów i marży
 • Koordynacja i zarządzanie projektem na każdym etapie oraz raportowanie z realizacji projektu
 • Kontrola i zarządzanie wydatkami w projekcie
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem oraz zależnościami
 • Koordynacja wykonywanych prac oraz podwykonawców i klientów
 • Kontrola i raportowanie przebiegu realizowanych projektów
 • Kontrola realizacji zadań zgodnie z harmonogramem oraz budżetem
 • Zarządzanie komunikacją wewnątrz i na zewnątrz zespołu projektowego
 • Analiza potrzeb stałych klientów i rekomendowanie najlepszych rozwiązań
 • Udział w tworzeniu dokumentacji projektowych, ofert, kosztorysów i harmonogramów działań
 • Nadzorowanie prowadzonych prac z obowiązującymi przepisami budowlanymi i branżowymi, w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy i budżet
 • Dokonywanie inspekcji jakości prac i standardów realizacji na terenie budów
 • Priorytetyzacja zadań projektowych, wyznaczanie kierunków działania
 • Koordynacja prac projektowych pomiędzy zespołem projektowym, a klientem
 • Monitorowanie realizacji projektu metodą Earned Value, przy wykorzystaniu oprogramowania IFS
 • Niezwłoczne raportowanie niezgodności w realizacji projektów w zakresie odchyleń od budżetu i harmonogramu
 • Kontrola jakości wykonanych prac projektowych
 • Zarządzanie ryzykiem oraz opracowywanie odpowiedzi na ryzyko, zarządzanie zmianą oraz ocena ich wpływu na projekt
 • Wdrażanie narzędzi, standardów i procesów związanych z komunikacją w projekcie
 • Opracowywanie Lessons Learned oraz komunikacja wyników wewnątrz organizacji
 • Przegląd i ciągłe doskonalenie obowiązujących procesów projektowych
 • Przekazywanie pełnych informacji dotyczących realizacji prac projektowych do działu kontrolingu oraz ścisła współpraca
 • Pomoc merytoryczna w realizacji prac projektowych w zakresie świadczonych usług
 • Udział w wyjazdach służbowych (delegacje zamiejscowe w tym zagraniczne, wizje lokalne, itp.)
 • Kontrola otrzymywanych materiałów od branż i zewnętrznych podwykonawców oraz nadzór nad ewentualnymi uzupełnieniami

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, energetyka
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami w branży energetycznej
 • Mile widziana umiejętność analizy branżowych dokumentacji technicznych
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Umiejętności

 • Operatywność w działaniu, kreatywność
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność oraz chęć podejmowania wyzwań
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej i pod presją czasu

Oferujemy

 • Interesującą pracę w międzynarodowej spółce o stabilnej pozycji na rynku
 • Udział w projektach realizowanych dla klientów zagranicznych
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o doświadczenie naszej firmy
 • Karta Multisport
 • Ubezpieczenie na życie
 • Elastyczny czas pracy

 

Aplikuj

Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: eltel_praca@eltelnetworks.com.

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje.
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu.

Klauzula Informacyjna:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8,
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Engineering SA, 30-134 Kraków, Kołowa 8, oraz rodoene@eltelnetworks.com,
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji w Eltel Networks Engineering SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: eltel_praca@eltelnetworks.com.