Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Jasiniec – eltelnetworks.pl

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Jasiniec

Budowa rozdzielni 400 kV GIS w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec

20 min
Budowa rozdzielni 400 kV GIS w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec – eltelnetworks.pl

FAKTY

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Lokalizacja: Bydgoszcz, woj. kujawsko – pomorskie
Koszt inwestycji: 80 mln PLN
Termin wykonania: 2015 – 2021

8-polowa rozdzielnia 400 kV GIS w układzie 2W w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec – eltelnetworks.pl

DANE STACJI

 • 8-polowa rozdzielnia 400 kV GIS w układzie 2W
 • 2,8 ha – powierzchnia terenu rozdzielni 400 kV
 • 12 728 m3 – kubatura budynku technologicznego
 • teren stacji elektroenergetycznej ok. 6,6 ha

 

WYZWANIE

Przedmiotem inwestycji była budowa 8-polowej rozdzielni 400 kV GIS w układzie 2W w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec w celu:

 • wprowadzenia dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Pątnów – Jasiniec
 • wprowadzenia jednego toru dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz
 • zainstalowania jednego AT 400/110/15 kV o mocy 330 MVA

Realizacja prac obejmowała wszelkie sprawy formalno - prawne, projektowe i wykonawcze niezbędne do wykonania zadania, m.in.:

 • realizację prac formalno – prawnych wraz z uzyskaniem służebności przesyłu i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
 • opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej
 • opracowanie i realizacja Programu Komunikacji Społecznej
 • wykonanie napowietrznego mostu szynowego 110 kV od AT3 do rozdzielni 110 kV wraz z budową nowego pola nr 10 na R110 kV
 • wykonanie stanowiska pod autotransformator
 • budowę budynku technologicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • budowę budynku kubaturowego – budynek pompowni wraz z instalacjami i z klatką zraszaczową na stanowisku AT3
 • dostawę i montaż rozdzielnicy 400 kV GIS wraz z napełnieniem gazem SF6 i uruchomieniem
 • dostawę i montaż SSiN wraz z implementacją w stacjach ościennych i ośrodkach nadrzędnych
 • montaż obwodów wtórnych (m.in. EAZ, SSiN, SZR, synchronizacji, pomiarów energii, potrzeb własnych)
 • potrzeby własne wraz z montażem urządzeń i aparatury, okablowania oraz baterii akumulatorów 220V DC, 48V DC oraz zasilanie napięciem gwarantowanym 230 V AC
 • budowę potrzeb własnych SN/nn wraz z wykonaniem zasilania kablami SN z sieci dystrybucyjnej ENEA
 • dostosowanie potrzeb własnych stacji do wymogów Kodeksu Sieci – NC ER
 • montaż systemów telekomunikacyjnych
 • montaż systemów ochrony technicznej stacji (SOT, instalacja p.poż, SUG)
 • wykonanie drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych, niwelacji terenu, oświetlenia terenu, odwodnienia terenu oraz ogrodzenia stacji
 • wprowadzenia liniowe do stacji wraz z przebudową odcinków linii 110 kV i 15 kV, kolidujących z planowaną lokalizacją rozdzielni 400 kV
 • instalację i uruchomienie traktów światłowodowych na terenie stacji i w stacjach ościennych
 • rozruch i badania odbiorcze
 • uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie

 

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Jasiniec – eltelnetworks.pl


EFEKT

Stacja elektroenergetyczna Jasiniec, obecnie 400/220/110 kV, zlokalizowana w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie) stanowi ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Znajdująca się na stacji aparatura służy do transformacji, czyli zmiany napięcia, docierającej tu energii elektrycznej. Dzięki temu zasilane są sieci dystrybucyjne, co w praktyce oznacza, poprzez sieci rozdzielcze, dostawy prądu do tysięcy odbiorców w całym kraju.

Wybudowana rozdzielnia 400 kV GIS umożliwia:

 • pracę stacji jako węzła systemu elektroenergetycznego z liniami 400 kV Grudziądz – Jasiniec i Jasiniec – Pątnów, a także pracę AT3/110kV
 • wprowadzenie drugiego toru dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz (pole w zakresie rezerwy wyposażonej)
 • wprowadzenie jednotorowej linii napowietrznej 400 kV Jasiniec – Bydgoszcz Zachód (pole w zakresie rezerwy wyposażonej, linia pracująca obecnie na napięciu 220 kV)
 • wprowadzenie linii blokowej 400 kV z nowego bloku 430 MW planowanego do uruchomienia w EC Bydgoszcz II (pole w zakresie rezerwy niewyposażonej)
 • zainstalowanie drugiego AT 400/110 kV o mocy 330 MVA (pole w zakresie rezerwy wyposażonej)

Rozdzielnię 400 kV wykonano w technologii GIS w obmiarze 8 pól (w tym trzech stanowiących rezerwę wyposażoną) i wyposażono w infrastrukturę techniczną zgodnie z obowiązującymi standardami PSE SA, w tym: system dróg umożliwiających swobodny transport i poruszanie się po terenie stacji z uwzględnieniem potrzeb transportu urządzeń i aparatury.

Udział Eltel Networks w realizacji tej inwestycji przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezawodność pracy sieci najwyższych napięć w regionie, co w praktyce oznacza stabilne zasilanie w energię elektryczną milionów odbiorców w całym kraju.