Faktury

Faktury, protokoły oraz raporty z pracy sprzętu można przesłać do Eltel Networks Energetyka SA:

Na fakturze należy wskazać numer zamówienia nadanego przez Eltel Networks Energetyka SA (opcjonalnie - numer umowy, nazwę zadania, dane osoby zlecającej pracę). Dodatkowo, do faktury powinny być załączone np. protokoły odbioru prac, raporty pracy sprzętu, raporty z ochrony obiektu. Prawidłowo przesłana faktura stanowi podstawę do dokonania płatności w uzgodnionym terminie.

Faktura wysyłana elektronicznie musi spełniać poniższe kryteria:

  • adres e-mail należy wpisać w polu DO, nie w DW lub UDW
  • faktura i protokół musi być w formacie PDF
  • plik PDF nie może być szyfrowany ani chroniony
  • na adres faktury.energetyka@eltelnetworks.com nie należy wysyłać przypomnień, reklam itp.
  • jeden mail może zawierać tylko jeden załącznik PDF, zatem można:

1. zeskanować wszystkie dokumenty do jednego pliku PDF (najpierw faktura, potem załączniki) lub

2. zeskanować fakturę i załączniki w osobnych plikach, a następnie wysłać każdy dokument oddzielnym mailem.

Dodatkowe dokumenty dotyczące dostawy (np. atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania itp.), należy wysyłać na adres biura, z którego zamówienie zostało wysłane (Olsztyn lub Rzeszów).